Jyrki Mällinen, Agrolog (YH)

Endast en utbildning ger inte ett jobb, man skall vara framme och på rätt plats. Det gäller att försöka komma in på rätt ställe, och skapa kontakter."

Agrolog (YH) Alumnberättelse
jyrki mallinen

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval 

Jag jobbar som försäljningsrepresentant för företaget Sveaverken Svea Agri Ab. Arbetet går ut på B2B-försäljning, vi jobbar alltså för det mesta med våra återförsäljare. Mitt ansvarsområde är Baltiska länderna, Frankrike, Tyskland och Finland.

I slutet av mina studier kom jag in på ett traineeprogram hos Avena Berner, traineetiden tog cirka sju månader. Där fick vi inlärning i försäljning av jordbruksprodukter, odlingsåtgärder, växtskyddsmedel och mycket nya kontakter inom jordbruksbranschen.

I slutet av min tid vid Berner fick jag två arbetserbjudanden inom jordbruksbranschen, utan att ha sökt efter något nytt. Allt bara genom att vara ute och skapa nya kontakter.
Det finns en stor efterfrågan på kunniga tvåspråkiga ”skuffare”!

Vad är det bästa med ditt yrke?

Friheten och möjligheten att utveckla sina kunskaper, genom att jobba med olika länder och språk. Det har egentligen ingen skillnad varifrån jag jobbar så länge det finns internetuppkoppling som fungerar. Bara den rådande situationen tillåter blir det aktuellt med kundbesök till de olika länderna. Det kommer att bli en upplevelse i sig!

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Utbildningen har gett en bra grund och goda grundkunskaper att gå vidare med.
Men endast en utbildning ger inte ett jobb, man skall vara framme och på rätt plats.
Det gäller att försöka komma in på rätt ställe, och skapa kontakter.
Redan under studietiden skapas kontakter och vänner som håller genom livet. Man vet aldrig när det kan komma en till nytta.

Vad saknar du mest från studietiden?

Vännerna, studiefesterna och kvällar som man fick spendera tillsammans.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Hoppeligen kommer jag att ta över hemgården, när föräldrarna bestämmer sig att gå i pension. I dagsläget ännu oklart om jag sedan vid sidan om det kommer att ha et dagsjobb.