Jannica Hauta-Aho, Socionom (YH)

"Det bästa med mitt yrke är helt klart variationen på arbetsuppgifterna"

Alumnberättelse Socionom (YH)
Jannica Hauta aho

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval 

Jag jobbar som avdelningssekreterare vid Vasa centralsjukhus, jag har just börjat där igen efter att ha haft ett moderskapsvikariat som servicesekreterare vid Österbottens Cancerförening. 

Sommaren 2020 testade jag söka sommarjobb som avdelningssekreterare, även om det kändes lite utanför mitt område som socionomstuderande. Tidigare somrar hade jag jobbat inom hemvården och som personlig assistent, och konstaterat att jag inte trivs med det. 

Att jobba som sekreterare passar mig mycket bättre, jag jobbar gärna med människor, men hellre på ett mer indirekt plan. Variationen i arbetsuppgifterna som sekreterare är även tilltalande.  

Vad är det bästa med ditt yrke

Helt klart variationen på arbetsuppgifterna, och ämnet jag jobbar med. Jag är avdelningssekreterare på strålbehandlingen, tidigare var jag på onkologiska polikliniken. Cancer är ett tungt ämne, men jag tycker det ger mer än vad det tar att jobba med tunga ämnen. 

Hur har dina studier på påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Utbildningen påverkade kanske inte mig så mycket i slutändan, men jag har ändå haft nytta av den - även om sekreteraryrket kanske inte exakt är vad socionomutbildningen är tänkt för. Som socionom får man en bred överblick av hur samhället och olika instanser hänger ihop och det har jag definitiv haft nytta av. Jag har också känt att jag har haft en grund i det mesta, som det sedan i arbetslivet har varit lätt att bygga vidare på.  

Vad saknar du mest från studietiden?

Från studietiden saknar jag mest klasskamraterna och gemenskapen. Evenemangen var också roliga, jag önskar att jag hade farit på fler än jag gjorde. 

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut?

Framtidsplaner är alltid en svår fråga att svara på, jag ogillar att blicka för långt framåt, allt möjligt kan hinna ändras. Jag har lekt med tanken att studera vidare, men det får nog vänta en stund.