Obsolete_YLE
04.10.2023
En kartläggning Svenska Yle gjorde i september visade att den traditionella könsfördelningen håller i sig vid högskolorna: vårdbranschen domineras av kvinnor, tekniska branschen av män. Vi har talat m...
Obsolete_YLE
30.09.2023
Nästa höst inleder Yrkeshögskolan Novia en byggmästarutbildning i Vasa. Målet är att ge framtida byggmästare både teoretisk och praktisk kompetens. Byggmästare arbetar inom många olika områden. Det ka...
Obsolete_YLE
30.09.2023
Ekenäs Seminarium var en viktig utbildningsinstans för Ekenäs stad i över hundra år, och till en början var disciplinen hård. Nu har en historik över skolan kommit ut. Ekenäsbördige Magnus Cederlöf fo...
Obsolete_YLE
30.09.2023
Under tisdagen ordnade studerandekårernas förbund SAMOK en så kallad tyst demonstration. Bland deltagarna fanns bland andra Novias studerandekår Novium. På olika håll i landet har studerande demonstre...
VAASA INSIDER
24.09.2023
TechnoBothnias MATCHing-event ordnades i år för fjärde gången. Studerande och ivriga representanter från företag och projekt kom för att nätverka tillsammans. Sam Björk, studerande till maskiningenjör...
VAASA INSIDER
24.09.2023
TechnoBothnias MATCHing-event ordnades i år för fjärde gången. Studerande och ivriga representanter från företag och projekt kom för att nätverka tillsammans. Sam Björk, studerande till maskiningenjör...
Obsolete_YLE
22.09.2023
Det finns inga konkreta planer på att demonstrera inne i universitetsbyggnader i Vasa i protest mot regeringens åtstramningar i budgeten. Däremot deltar de studerande vi har pratat gärna om en sådan p...