Pressbilder Novias verksamhet

Nedan kan du ladda ner våra pressbilder för Novias verksamhet, rektor, ledning och styrelse.

Vasa

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Alere, Wolffskavägen 31

Alere, Wolffskavägen 31

Alere, Wolffskavägen 31

Alere, Wolffskavägen 31

Teknik

Teknik

Wolffskavägen 33

Wolffskavägen 33

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Technobothnia

Technobothnia

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Åbo

Henriksgatan

Henriksgatan

Sjöfart

Sjöfart

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Auriga Business Center

Aboa Mare

Gripen, Tavastgatan

Gripen, Tavastgatan

Campus Åbo

Campus Åbo

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Sjöfart

Sjöfart

Raseborg

Agrolog

Agrolog

Skogsbruksingenjör

Skogsbruksingenjör

Campus Raseborg

Campus Raseborg

Campus Raseborg

Campus Raseborg

Teknik

Teknik

Bioekonomi

Bioekonomi

Agrolog

Agrolog

Bioekonomi

Bioekonomi

Teknik

Teknik

Jakobstad

Bildkonst

Bildkonst

Campus Allegro

Campus Allegro

Fotografering

Fotografering

Formgivning

Formgivning

Campus Allegro

Campus Allegro

Formgivning

Formgivning

Bildkonst

Bildkonst

Musik

Musik

Barock

Barock

Rektor, styrelse, ledningsgrupp, högskoleservice ledningsgrupp, huvudförtroendeman

Rektor

Rektor, VD

Örjan Andersson

Rektor, VD

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Styrelsen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Anders Norrback

Anders Norrback

Personalrepresentant

Camilla Ribacka

Personalrepresentant

Harriet Ahlnäs

Harriet Ahlnäs

Heidi Backman

Heidi Backman

Johan Aura

Johan Aura

Lasse Svens

Lasse Svens

Mikael Lindfelt

Mikael Lindfelt

Stefan Malm

Stefan Malm

Ledningsgrupp

Prefekt företagsekonomi

Camilla Ekman

Prefekt företagsekonomi

Prefekt, Hälsa och välfärd

Eva Juslin

Prefekt, Hälsa och välfärd

Prorektor, prefekt bioekonomi

Eva Sandberg-Kilpi

Prorektor, prefekt bioekonomi

Prefekt, konst och kultur

Håkan Omars

Prefekt, konst och kultur

Forskningschef

Johanna Liinamaa

Forskningschef

Prefekt teknik och sjöfart

Kristian Blomqvist

Prefekt teknik och sjöfart

Ekonomichef

Therése Nyström-Saaristo

Ekonomichef

Förvaltnings- och personaldirektör

Ulrica Karp

Förvaltnings- och personaldirektör

Högskoleservice ledningsgrupp

Kommunikationschef

Jenny Svartsjö

Kommunikationschef

Kvalitetschef

Mats Lindholm

Kvalitetschef

Chef för studerandeservice

Thomas Böckelman

Chef för studerandeservice

ICT-chef

Johan Kempe

ICT-chef

Fastighets- och säkerhetschef

Tommy Nyman

Fastighets- och säkerhetschef

Förvaltnings- och personaldirektör

Ulrica Karp

Förvaltnings- och personaldirektör

Huvudförtroendeman

Katarina Vironen

Katarina Vironen