Pressbilder Novias verksamhet
 

Vasa

Alere

Alere

Alere

Alere

Wolffskavägen 33

Wolffskavägen 33

Technobothnia

Technobothnia

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Estenom

Estenom

Hälsa och välfärd

Hälsa och välfärd

Åbo

Auriga

Auriga

Gripen

Gripen

Henriksgatan

Henriksgatan

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Företagsekonomi

Sjöfart

Sjöfart

Sjöfart

Sjöfart

Sjöfart

Sjöfart

Raseborg

Agrolog

Agrolog

Skogsbruksingenjör

Skogsbruksingenjör

Campus Raseborg

Campus Raseborg

Campus Raseborg

Campus Raseborg

Campus Raseborg

Campus Raseborg

Agrolog

Agrolog

Agrolog

Agrolog

Skogsbruksingenjör

Skogsbruksingenjör

Skogsbruksingenjör

Skogsbruksingenjör

Jakobstad

Campus Allegro

Campus Allegro

Scenkonst

Scenkonst

Schaumansalen

Schaumansalen

Campus Allegro

Campus Allegro

Allegro bro

Allegro bro

Bildkonst

Bildkonst

Bildkonst

Bildkonst

Barock

Barock

Fotografering

Fotografering

Rektor, styrelse, ledningsgrupp, högskoleservice ledningsgrupp, huvudförtroendeman

Rektor

Rektor, VD

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Rektor, VD

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Örjan Andersson

Styrelsen Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi

Johan Aura

Johan Aura

Harriet Ahlnäs

Harriet Ahlnäs

Heidi Backman

Heidi Backman

Lasse Svens

Lasse Svens

Personalrepresentant

Camilla Ribacka

Personalrepresentant

Stefan Malm

Stefan Malm

Mikael Lindfelt

Mikael Lindfelt

Anders Norrback

Anders Norrback

Ledningsgrupp

Förvaltnings- och personaldirektör

Kjell Heir

Förvaltnings- och personaldirektör

Prorektor, Prefekt, Bioekonomi

Eva Sandberg-Kilpi

Prorektor, Prefekt, Bioekonomi

Ekonomichef

Therése Nyström-Saaristo

Ekonomichef

Prefekt, Konst och kultur

Håkan Omars

Prefekt, Konst och kultur

Forskningschef

Johanna Liinamaa

Forskningschef

Prefekt, Teknik och sjöfart

Kristian Blomqvist

Prefekt, Teknik och sjöfart

Prefekt, Företagsekonomi

Camilla Ekman

Prefekt, Företagsekonomi

Prefekt, Hälsa och välfärd

Eva Juslin

Prefekt, Hälsa och välfärd

Högskoleservice ledningsgrupp

Förvaltnings- och personaldirektör

Kjell Heir

Förvaltnings- och personaldirektör

Kommunikationschef

Jenny Svartsjö

Kommunikationschef

ICT-chef

Johan Kempe

ICT-chef

Kvalitetschef

Mats Lindholm

Kvalitetschef

Fastighets- och säkerhetschef

Tommy Nyman

Fastighets- och säkerhetschef

Chef för studerandeservice

Thomas Böckelman

Chef för studerandeservice

Huvudförtroendeman

Katarina Vironen

Katarina Vironen