Yrkeshögskolan Novia visar sitt stöd för Ukraina

3.3.2022
Novia Pressmeddelande
AdobeStock 489583310

Yrkeshögskolan Novia tillsammans med övriga yrkeshögskolor och Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene ry uttrycker sitt stöd för Ukraina och särskilt för dess högskolesamfund. I sitt utlåtande fördömer Arene ry Rysslands åtgärder i Ukraina.

Novia som är en internationell och mångkulturell gemenskap betonar allas rätt till trygghet. Det är viktigt att arbetsron i studievärlden upprätthålls trots den rådande situationen.

På grund av händelserna känner många studerande oro. Novia erbjuder olika former av samtalsstöd för studerande. 

Novia har för närvarande inga studerande på studerandeutbyte eller personal på arbetsresa i Ukraina.

Studerande och personal informeras internt om eventuella effekter på högskolornas verksamhet.

Arenes nyhet kan man läsa här (på finska) https://www.arene.fi/ajankohtaista/ammattikorkeakoulut-osoittavat-tukensa-ukrainalle-korkeakouluyhteisossa-tarvitaan-malttia/

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, prorektor Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251