Yrkeshögskolan Novia satsar på ny unik utbildning inom cirkulär design

7.3.2022
Novia Jakobstad Pressmeddelande
Cirkular design

Novia lanserar en ny utbildning på Masternivå, Formgivare, högre (YH) cirkulär design. Utbildningen fokuserar på cirkulär design och är den enda i sitt slag i Finland. Studierna är flexibla och utbildningen går att kombinera med ett heltidsjobb. Utbildningen inleds hösten 2022 och utbildningsorten är Jakobstad.

”Utbildningen riktar sig i huvudsak till yrkesverksamma som jobbar inom branscher som söker lösningar i övergången från det linjära till det cirkulära. Oavsett om det handlar om produkter, processer eller tjänster. Utbildningen kommer att fokusera på de studerandes individuella eller arbetsrelaterade utmaningar när det kommer till cirkulärt tankesätt, på ett väldigt konkret sätt”, säger utbildningsledare Emma Westerlund.

Utbildningens tema är cirkulär design som handlar om processer, tjänster, strategier och hur du hanterar dina resurser. Genom att analysera och studera utvecklingen och processer i andra företag lär vi oss mera om oss själva. Under utbildningen fördjupar vi oss i praktiska exempel, utforskar, ifrågasätter och får ta del av de senaste trenderna och aktuell toppforskning. Vi går också på djupet med begreppen och det kontextuella tänkandet är i fokus. Vad är skillnaden mellan hållbarhet, linjärt och cirkulärt, och hur ska vi lära oss att designa rätt från början.

”Utbildningen stöder också Novias forskning, utveckling och innovation inom kulturområdet”, säger prefekt Håkan Omars.

Utbildningen utgår från studerandes sammanhang och utmaningar. Det kommer att vara en mix av olika professioner i gruppen, allt från ingenjörer till designers som tillsammans formulerar morgondagens lösningar. Vi ser gärna att studerande har en konkret idé att jobba med – tjänstedesign, en produkt eller ett flöde och ett behov att få in ett cirkulärt tänkande. Studerandes utbildningsbakgrund och arbetserfarenheter kan variera.

”Utbildningen är helt ny utbildning som omfattar 60 studiepoäng och tar normalt 1,5 år i anspråk.  För att kunna söka in till utbildningen krävs en Bachelorexamen och två års arbetserfarenhet. Tanken är att studerande skall kunna gå utbildningen parallellt med deras arbete. Utbildningen startar hösten 2022, och studerande får examen i december 2023”, säger Westerlund.

”Framtidens företag måste tänka cirkulärt och för att kunna göra det måste de även tänka tvärfunktionellt. De gamla dogmerna kring hur produktutveckling går till kommer inte hålla längre. Vi måste börja designa för cirkularitet; och för att kunna göra det krävs helt nya kunskaper”, berättar Gustav Stenbeck som är den svenska entreprenören och inspiratören gällande hållbar utveckling. 

Gustav Stenbeck är med och ger input i planeringen till formgivare, högre (YH) cirkulär design.

Ansökan till utbildningen görs via studieinfo.fi.
Novias utbildningsutbud hittar du på vår webbsida https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/konst-och-kultur/formgivare-hogre-yh-cirkular-design/

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Håkan Omars, tfn 040 550 9734
Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare Emma Westerlund, tfn 050 323 8997

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803