Yrkeshögskolan Novia och Cyient fördjupar samarbetet

21.6.2023
Novia Ingenjör (YH) Pressmeddelande Bachelor of Engineering, Information Technolog Master of Engineering, Intelligent Systems Master of Engineering, Industrial Management and Engineering Master of Engineering, Structural Engineering
Cyient nyhet v2

Bild: Rektor Örjan Andersson och John Renard, President EMEA (Europe, Middle East, Africa). 

Yrkeshögskolan Novia och teknikkonsultföretaget Cyient undertecknade under Cyients lanseringstillfälle i Helsingfors den 20 juni 2023 ett avtal i syfte att samarbeta inom teknikområdet. Enligt avtalet arbetar parterna för gemensamt uppställda visioner och målsättningar inom teknikutbildning och rekrytering. Det är fråga om en fortsättning på ett samarbete med lång historia med Citec som nu är Cyient.

”Novia är en arbetslivsförankrad högskola och samarbetet med Cyient, en global aktör inom teknikområdet, är mycket värdefullt. Partnerskapet stärker dialogen och bidrar till att ingenjörsutbildningen är relevant och framtidsorienterad. Samarbetet kommer även att stöda Novias globala ambitioner och nätverk. Jag ser mycket fram emot att vi tillsammans med Cyient skapar ömsesidig nytta och främjar utveckling för en hållbar framtid”, konstaterar rektor/VD Örjan Andersson.

“At Cyient, we are accelerating the convergence of engineering and technology for our customers, partners, investors and communities. Our partnership with Novia UAS is critical to developing talent and skill and focusing jointly on technology innovation opportunities that helps us design tomorrow together. I am excited to commence this partnership”,  said Dr. PNSV Narasimham, President & Head of Corporate Functions, Cyient.

Fritt översatt: 
"På Cyient accelererar vi sammansmältningen av ingenjörsvetenskap och teknologi för våra kunder, partners, investerare och samhällen. Vårt partnerskap med Novia är avgörande för att utveckla talang och skicklighet och gemensamt fokusera på tekniska innovationsmöjligheter som hjälper oss att designa morgondagen tillsammans. Jag är glad över att inleda detta samarbete" sa Dr. PNSV Narasimham, VD och chef för Corporate Functions, Cyient.

”Samarbetet kommer att systematiseras betydligt mera än tidigare och täcker egentligen tre huvudsakliga områden examensutbildning och rekrytering, fortbildning och kontinuerligt lärande samt forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete via projekt”, berättar prefekt Kristian Blomqvist.

”Speciellt gällande utbildning så hoppas jag att vi genom detta samarbete ska kunna utveckla möjligheterna och underlätta för våra ökande mängder internationella studerande att hitta praktikplatser och examensarbeten”, fortsätter Blomqvist.

Utvecklingen av samarbetet visar på gemensamma intressen och en vilja för att ömsesidigt utveckla verksamheterna på ett sådant sätt att Novia och Cyient kan stöda varandra.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, prefekt teknik och sjöfart Kristian Blomqvist, mobil 050 561 7869

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803