Yrkeshögskolan Novia erhåller miljonfinansiering för biogasprojekt i Zambia     

2.11.2023
Pressmeddelande FUI
Novia fasad 2

Yrkeshögskolan Novias projekt är ett av sju som erhåller finansiering ur Utrikesministeriets program Higher Education Partnership (HEP) som stöder samarbete mellan finländska högskolor och högskolor i utvecklingsländer. HEP administreras av Utbildningsstyrelsen.   
   
Projektet “Sustainable Futures - Biogas Value Chain for Circular Economy Competence Growth in Zambia” handlar om att genom samskapande stärka kompetensen och lyfta fram möjligheter med biogas och cirkulär ekonomi också i Zambia. Zambia, beläget i södra Afrika, är känt för sina naturtillgångar, men kämpar med otillräcklig energiförsörjning och har en befolkningstillväxt som hör till den snabbast växande i världen.   
   
”Fördelen med biogas är att befolkningen inte behöver koppla upp sig till kraftledningsnätet och energiförsörjningen kan ordnas lokalt”, säger Cynthia Söderbacka, projektledare vid Yrkeshögskolan Novia.      
   
Projektet är resultatet av målmedvetet arbete inriktat speciellt på Afrika och Latinamerika. Novia har sedan länge etablerade kontakter till Asien.  

Anna-Karin Jansson, utvecklare med fokus på globala initiativ vid Yrkeshögskolan Novia, lyfter fram att ”Finland har lång erfarenhet av bilateralt samarbete med Zambia och utbildning är bra att börja med då man vill åstadkomma bestående förändring. I projektet kan högskolorna i linje med Finlands Afrikastrategi sammanföra aktörer från båda länderna och skapa unika partnerskap för kompetensutveckling.  "

”Novia verkar i exportinriktade regioner och detta projekt med fokus på biogas och cirkulär ekonomi utgår från vårt strategiska fokus på global orientering för en hållbar framtid. Globala partnerskap kan bidra till att lösa globala utmaningar och via utvecklingsprojekt som detta får vi samtidigt ny kompetens och nya nätverk till våra regioner” säger Örjan Andersson, rektor vid Yrkeshögskolan Novia.  

Projektet utförs i samarbete med Oulun Yliopisto samt the University Of Zambia (UNZA) och the Copperbelt University (CBU) i Zambia. Projektet inleds 2024 och pågår i treårstid.   Novia har sedan tidigare samarbete med de zambiska parterna inom ramen för Team Finland Knowledge programmet och en delegation bestående av representanter från UNZA, CBU och Rural Electrification Authority (REA) besökte Novia i samband med Vaasa Energy Week i år.  


 Bild från besöket. Cynthia Söderbacka i mitten i orange, till vänster om henne Marie Louise Razafy Kjellman (service koordinator vid Novia).


I HEP programmet 2024–2026 prioriteras lärarutbildning, klimatförändringen, cirkulär ekonomi och livsmedelstrygghet. Den totala finansieringen från utrikesministeriet för de sju projekt som koordineras av fem högskolor i Finland är drygt sex miljoner euro.   

Utrikesministeriets pressmeddelande    

  

För mer information kontakta    

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286    

Yrkeshögskolan Novia, utvecklare Anna-Karin Jansson, mobil 050 472 5032   

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Cynthia Söderbacka, mobil 050 593 4068 (på engelska)    

    

Avsändare    

Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång, mobil 050 470 6592