VN Bygg stöder Yrkeshögskolan Novias byggutbildning i Raseborg

26.8.2020
Novia Raseborg Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik Pressmeddelande
bild på mats lindholm och john lindqvist

VN Bygg AB stärker samarbetet med Yrkeshögskolan Novia och bidrar till utveckling av hybridundervisning vid högskolans campus i Raseborg. VN Bygg och Novia har sedan länge ett tätt samarbete som har resulterat i praktik, examensarbeten och anställningar för Novias studerande. Konkret stöder VN Bygg nu Novia genom ett bidrag i form av IT-utrustning som stöder Novias hybridundervisning.

”Tillsammans med Novia har vi effektivt jobbat för att bygga upp och skapa nya gemensamma kompetenshelheter och digitala tjänster som behövs inom framtidens byggindustri. Det är viktigt för oss att bästa möjliga byggutbildning finns nära och är tillgänglig i alla lägen”, säger John Lindqvist, VD för VN Bygg AB, själv alumn från byggutbildningen.

”För oss är det viktigt att näringslivet och studerande har förtroende för oss i alla situationer. Vi är glada över det goda samarbetet och nu ett konkret bidrag till vår hybridundervisning och vårt långsiktiga arbete med digitalisering inom Novia. Hybridundervisning innebär att undervisning och seminarier som genomförs på campus, även kan följas online på distans, om någon är förhindrad att komma till campus”, säger Mats Lindholm, ansvarig för byggutbildningarna vid Novia i Raseborg.

”Företagssamarbete är viktigt i Novias teknikutbildningar för utvecklingen av dem enligt arbetslivets behov. Tack vare vårt samarbete kring byggbranschens digitala- och virtuella planeringsmetoder och -verktyg har vi kunnat utveckla såväl undervisning som undervisningsmiljöer. Vi ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet nu även olika hybridupplägg och distansarrangemang, både för undervisning och även byggbranschseminarier för yrkesverksamma i branschen”, konstaterar Mats Lindholm.

Mera information fås av
Yrkeshögskolan Novia, viceprefekt, utbildningsledare för byggutbildning vid campus Raseborg, Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
VN Bygg AB, VD John Lindqvist, mobil 040 583 6446

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803