Vision-workshop 2030: Högskoleutbildning och forskning 24.3 i Vasa

20.3.2017
Pressmeddelande
tori

Vision-workshop 2030: Högskoleutbildning och forskning, Vasa 24.3.2017

På initiativ av Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har man påbörjat ett visionsarbete som ska definiera den högre utbildningens och forskningens målsättningar fram till år 2030. Visionen behandlas i ett brett samarbete med högskolevärlden och man har även inrättat en parlamentarisk delegation som stöd för arbetet som görs. Visionen kommer att slutföras i september 2017. Det förberedande arbetet sker på seminarier och workshops som ordnas i Vasa och Tammerfors.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besöker med en delegation Överdirektör Tapio Kosunen, Direktör Hannu Sirén, Gruppchef Erja Heikkinen, Gruppchef Birgitta Vuorinen, Undervisingsråd Tiina Vihma-Purovaara, Maija Innola och Ulla Mäkeläinen , Administrationens assistent Marika Bäckman.

Vasas vision-workshop ordnas 24.3. klo 10.00-14.30 i Alere som är gemensamma utrymmen för studerande inom social- och hälsovård vid VAMK och Yrkshögskolan Novia. Platsen är Alere, Auditorium Florence, Wolffskavägen 31 i Vasa.

Ordförande för dagen är generaldirektör Tapio Kosunen från Undervisnings- och kulturministeriet.

Studerande och personal från högskolorna i staden deltar med program under dagen. Från Novia deltar företagsekonomistuderande Mathias West som är tredje årets studerande och från personalen deltar Jaana Ylimartimo-Nybäck. De båda ingår i en personal- och studerandepanel med representanter från alla sex högskolorna i Vasa. Läs Mathias West inlägg här.

Minister Grahn-Laasonen besöker också Vaasan yliopisto och VEBIC-energilaboratoriet. Här träffar hon media kl. 11.45 (Universitetsstranden 5, 65200 Vasa). Efter ministerns besök kl. 12.30 har representanter från media möjlighet att få info om VEBICs  kommande verksamhet av dekanus Erkki Anttila och professor Seppo Niemi. 

Tilläggsuppgifter:

Vaasan Visiotyöpaja 2030: Undervisningsråd Ulla Mäkeläinen, UKM, tfn 02 953 30223
Visiotyö http://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/suomen-korkeakoulutukselle-ja-tutkimukselle-visio-2030

Media på svenska och Alere-arrangemangen Kommunikationschef Jenny Svartsjö, Yrkeshögskolan Novia, tfn 050 561 7803

Media på finska och VEBIC-besöket: Marknadsförings- och kommunikationschef Tarja Gromov, Vaasan yliopisto, tfn 040 520 3526, tarja.gromov@uva.fi

P R O G R A M

Tid: Fredag 24.3 kl. 10-14.30
Plats: Lärandecentret Alere, Auditorium Florence, Wolffskavägen 31
Målgrupp: Personal och studerande inom högre utbildning

Ordförande för dagen är generaldirektör Tapio Kosunen fråN Undervisnings- och kulturministeriet. 

10.00 Morgonkaffe, Torget 

10.30 Förväntningarna för framtiden inom högre utbildning och forskning, Auditorium Florence, Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen 

11.00 Dialog: Studerande och personal från Vasas högskolor Lärare 10 min, studerande 10 min, diskussion 10 min, studerande och personal 

11.30 Lunch, Torget i Alere 

12.00 De preliminära resultaten och förberedelse inför workshop, Auditorium Florence, Demos Helsinki 

12.30 Workshops i rum B124, B117, D109, E141 och Auditorium Florence

A) Laadukas ja ajantasainen koulutus
B) Tutkimus ja innovaatiotoiminta sivistyksen, kasvun ja hyvinvoinnin uudistajana
C) Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen saavutettavuus ja avoimuus 

14.15 Sammanfattning av workshop och nästa steg, Generaldirektör Tapio Kosunen, Auditorium Florence.

 14.30 Evenemanget avslutas