Projektet Virtual Sea Trial garanterar att förkortade sjöprov är tillräckligt för nya fartyg

16.1.2024
Hållbar sjöfart Pressmeddelande
Virtual Sea Traial press release webb

Yrkeshögskolan Novia och projektpartnerna har satt som mål att förnya skeppsbyggandet och driftsättningen av fartyg i ett treårigt, innovativt samarbetsprojekt kallat Virtual Sea Trial, som finansieras av Business Finland. Projektet Virtual Sea Trial är en internationell satsning i nära samarbete med skeppsbyggnadsindustrin och Meyer Turku NEcOLEAP-ekosystemet. 
 
”Moderna stora kryssningsfartyg är praktiskt taget små flytande städer, vilket kräver felfri och säker drift och interaktion av alla fartygets system. Ändå sker validering och verifiering av funktionalitet på systemnivå traditionellt sent i skeppsbyggnadsskedet, vanligtvis under hamn- och sjöproven”, säger Mikael Manngård, projektledare på Novia. 
 
Målet med projektet Virtual Sea Trial är att flytta testning på systemnivå månader eller till och med år tidigare genom att utveckla virtuella idrifttagnings- och testteknologier. Målet är att marinteknologileverantörer och skeppsvarv ska kunna presentera nya, effektiva sätt att designa, bygga och testa fartygssystem med hjälp av virtualisering. Detta minskar risken i samband med installation av nya gröna teknologiska innovationer på ett fartyg. 
 
Novias forskningsledare Mirva Salokorpi är nöjd med det nya projektet och konstaterar att "det är tillfredsställande när strategiskt arbete ger resultat". Hon tillägger att det konsortium av yrkeshögskolor, universitet och industri som byggts upp i tidigare projekt lade grunden för detta projekt. Insikterna från tidigare samarbetsprojekt gav en strategisk karta för genomförandet av projektet Virtual Sea Trial. 
 
Virtual Sea Trial är ett offentligt forskningsprojekt på sex miljoner euro, finansierat av Business Finland. Novias andel är 2,3 miljoner euro och projektet startar år 2024. Konsortiet består av följande partner: Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Åbo universitet, Uleåborgs universitet, Meyer Turku, Wärtsilä, Kongsberg Maritime Finland, Valmet, Steerprop, Loisto Pro, Semantum och Cadmatic. 
 

Mer information

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Mikael Manngård, mobil +358 50 576 6530    

Yrkeshögskolan Novia, forskningsledare Mirva Salokorpi, mobil +358 44 762 3532 

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång 

Om projektet Virtual Sea Trial

Projekttid: januari 2024 - december 2026 

Budget

  • Totalbudget för det offentligt finansierade projektet  6 miljoner euro
  • Total budget för Novia 2,3 miljoner euro

Projekt samordnare: Yrkeshögskolan Novia, Mikael Manngård 

Högskolor som deltar i projektet: Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Åbo universitet, Uleåborgs universitet 

Företagspartners: Meyer Turku Oy, Valmet Automation Oy, Cadmatic Oy, Loisto Pro Oy, Kongsberg Maritime Finland Oy , Steerprop Oy, Semantum Oy, Wärtsilä Oyj 

Internationella samarbetspartners: , Meyer Werft (Tyskland), ALFRED Maritime (Tyskland), Fraunhofer CML (Tyskland), KTH Royal Institute of Technology (Sverige), Tallinn University of Technology (Estland), Reykjavik University (Island), University of Southern Denmark (Danmark) 

Ecosystem: NEcOLEAP 

Finansiär: Business Finland