Noviastuderande på utbildningsprogrammet mediakultur har valts till en av tio finalister

13.4.2010
Jakobstad Bildkonstnär (YH), fotografering Pressmeddelande
Studerande promenerar utanför Technobothnia 2

Noviastuderande Linda Varoma som studerar tredje året vid utbildningsprogrammet mediakultur (fotolinjen) i Nykarleby har valts till en av tio finalister i årets EMMA-prize tävling (EMMA, Esbo Museum of Modern Art).

Tävlingen avgörs av en jury, men publiken har också en så kallad "jury-röst". Länk till omröstningen http://www.emma.museum/aanesta/

Oavsett hur det går för Linda i slutstriden så får hon och de andra nio finalisterna vara med på en utställning på EMMA i sommar.

Opening of exhibition, announcement of winner: 17.6.2010
EMMA exhibition: 18.6. - 29.8.2010

Om tävlingen:

TÄVLINGENS BESKYDDARE ÄR FOTOGRAF CAJ BREMER

Tävlingen EMMAPrize arrangeras vart tredje år och representerar varje gång olika konstgrenar. EMMAPrize 2010 är en fototävling avsedd för unga konstnärer, arrangerad av EMMA - Moderna konstmuseet i Esbo, Tapiolagruppen och Konstmuseet EMMAs vänner rf. Tävlingen riktar sig till konstnärer som under år 2010 fyller 40 år och till yngre.

Tävlingens prissumma 10000 euro doneras av Tapiolagruppen. Den vinnande fotoserien inlemmas i Tapiolagruppens konstsamling och placeras i konferensutrymmen i Tapiolagruppens huvudkontor som uppförs i Hagalund år 2010.

Tävlingsjuryn utser tio finalister, vars tävlingsbidrag ställs ut i EMMA sommaren 2010. Vinnaren offentliggörs vid öppningen av utställningen den 17.6.2010.

Tävlingsjury

* Museidirektör Markku Valkonen, EMMA, ordf.
* Intendent Päivi Talasmaa, EMMA
* Direktör Arto Jurttila, Tapiolagruppen
* Timo Kelaranta, Förbundet för Finlands fotokonstnärer
* Ritva Kovalainen, Förbundet för Finlands fotokonstnärer
* Bildkonstnär Anja Rahola, Konstmuseet EMMAs vänner rf

Tävlingens prissumma på 10000 euro tilldelas den konstnär som utses till vinnare i tävlingen. Av den vinnande konstnären inlöser Tapiola mot prissumman den serie verk som deltar i tävlingen. Efter tävlingen placeras serien i konferensutrymmena i Tapiolagruppens nya huvudkontor, på så sätt att bilderna kan hänga i olika rum.

De nio övriga finalisterna belönas med diplom. De får också behålla verken från utställningen.

Frågor kontakta timlärare Emma Westerlund, Yrkeshögskolan Novia, mobil 050 323 8997