Novia utexaminerar sin första grupp med vuxenstuderande till byggmästare (YH) i Vasa

20.12.2022
Byggmästare (YH), dagstudier Ingenjör (YH) Pressmeddelande
Byggmastare 2022

För personer i arbetslivet har Novia erbjudit fortbildningen arbetsledning inom bygg. Via en separat antagning har de flesta studerande sedan sökt sig vidare till examensstudier som leder till byggmästare (YH).

”Det är med stor glädje som Novia nu kan utexaminera den första större gruppen av vuxenstuderande till byggmästare. Efterfrågan på arbetsledare inom byggbranschen är stor och för att svara på detta behov antogs den första gruppen till fortbildning hösten 2019. Gruppen har jobbat otroligt målmedvetet med sina flerformsstudier och det är speciellt glädjande att få bekräftat att det även går att studera till en examen vid sidan om arbete och familjeliv”, berättar prefekt Kristian Blomqvist.

Det som är det speciella med den här gruppen studerande är att de alla är vuxenstuderande som inledde studier vid fortbildningen arbetsledning inom bygg och sedan via en separat antagning kommit in som examensstuderande och nu på ett år även tagit en examen vid sidan om sina arbeten dagtid. I fortbildningsgrupperna ingick både svenska som finska studerande.

 ”Den primära målgruppen för utbildningen var personer som vill bli eller som redan arbetar som arbetsledare inom byggbranschen men som inte har den formella kompetensen”, berättar utbildningsledare Leif Östman. 

Från företaget Sundström har tre personer deltagit i utbildningen och får idag examen.

”Det har gått mycket bra att kombinera både arbete och studier”, berättar Tommy Sundström. ”Instämmer i att det gått mycket bra att kombinera studierna med jobb på heltid och att det är bra att den flexibla möjligheten finns för de som annars inte har möjlighet till dagstudier på heltid, instämmer William Sundström. ”Framför allt möjligheten till distansundervisning har underlättat studierna speciellt för de som haft längre avstånd till Novia”, konstaterar Rickard Östman.

Sundströms verkar inom infrabranschen och de viktigaste tjänsterna är jordbyggnad, järnvägsbyggnad, asfaltering och stenkrossning, där byggmästare behövs.

Sommaren 2023 kommer Novia igen att ha antagning till fortbildningen Flexibelt till ingenjör (YH) med samma möjlighet att studera vid sidan om sitt arbete.

Novia publicerar lista på utexaminerade som gett sitt godkännande i början på januari.

Foto: Johanna Sandström

För ytterligare information, vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Kristian Blomqvist, mobil 050 561 7869
Yrkeshögskolan Novia, avdelningschef Leif Östman, mobil 044 374 2177

Utexaminerade
Tommy Sundström, tfn 040 828 4204
William Sundström, tfn 040 838 5241
Rickard Östman, tfn 040 829 6980

Avsändare 
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, 050 561 7803