Novia och ÅA väntar rekordmånga besökare till studieevenemanget UniYH i Åbo

7.3.2024
Novia Pressmeddelande
UniYH Intra 2024 002 v2

Under UniYH den 8 mars 2024 kan studerande på andra stadiet besöka Yrkeshögskolan Novias och Åbo Akademis campus i Åbo för att bekanta sig med högskolornas utbildningar. 

På det späckade programmet finns presentationer, demonstrationer, inspirationsföreläsningar, workshopar, rundvandringar och lunch.

"UniYH har aldrig tidigare varit så här stort. Vi väntar oss hela 1 500 besökare från gymnasier och yrkesutbildningar i hela Svenskfinland, det är nytt rekord", berättar kommunikationschef Jenny Svartsjö vid Novia.

UniYH är ett av Åbo Akademis och Novias viktigaste studentrekryteringsevenemang och har varit mycket omtyckt av besökarna.

"Jag tror att det är viktigt för de unga att få träffa studerande, lärare och forskare som brinner för sitt ämne, och få uppleva den unika stämningen på campus. Samtidigt tycker vi från arrangörshåll att det är jättespännande med så här många besökare. Vi ser fram emot att träffa er, ni är varmt välkomna" säger Gurli-Maria Gardberg, områdeschef för utbildningsservice, Åbo Akademi.

UniYH går av stapeln den 8 mars 2024 kl. 10-14 på Yrkeshögskolan Novias och Åbo Akademis campus i Åbo.

Representanter för medierna är välkomna att besöka UniYH.

 

Besökarna kommer från följande skolor:

Axxell, Björneborgs svenska samskola, Borgå Gymnasium, Brändö gymnasium, Ekenäs gymnasium, Gymnasiet Grankulla samskola, Gymnasiet i Petalax, Gymnasiet Lärkan, Jakobstads gymnasium, Karis-Billnäs gymnasium, Karleby svenska gymnasium, Katedralskolan i Åbo, Kimitoöns gymnasium, Kotka Svenska Samskola, Kristinestads gymnasium, Kronoby gymnasium, Kyrkslätt gymnasium, Lovisa Gymnasium, Mattlidens gymnasium, Närpes gymnasium, Pargas svenska gymnasium, Pedersöre gymnasium, Sibbo gymnasium, Steinergymnasiet vid Rudolf Steinerskolan i Helsingfors,  Svenska samskolan i Tammerfors, gymnasiet, Tölö gymnasium,  Topeliusgymnasiet i Nykarleby, Vasa övningsskolas gymnasium, Virkby gymnasium och Yrkesakademin i Österbotten.

Ansökan till utbildningar på svenska pågår 13-27.3 och görs via www.studieinfo.fi.  

Läs mera här om dagens program https://uniyh.fi/ 

 

För ytterligare information vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803, jenny.svartsjo@novia.fi 

Åbo Akademi, områdeschef för utbildningsservice Gurli-Maria Gardberg, tfn 046 921 5965, gurli-maria.gardberg@abo.fi