Novia och ÅA presenterar utbildningsutbudet på UniYH-dag i Vasa 17.11.2023

16.11.2023
Pressmeddelande
UniYHVasa2023

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi gemensam UniYH-dag i Vasa. Under fredag 17.11 presenteras Novias utbildningsutbud 2024 under presentationer samt rundvandringar i Technobothnia och i Alerehuset.

”Vi väntar oss i år ca nästan 600 besökare från andra stadiets skolor, detta är alltså en viktig dag i marknadsföringssyfte. Programmet pågår kl. 10-14.30 och i år erbjuds branschvisa presentationer som studerande på förhand har fått anmäla sig till. Novias studerandeservice och kommunikation håller ett infotillfälle för studiehandledare från skolorna samtidigt", berättar kommunikationschef Jenny Svartsjö.

Under dagen har studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet 2024 vid de båda högskolorna. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa utbildningsansvariga, lärare, PR-tutorer och studerande från Novias utbildningar. Förutom branschvisa presentationer kan besökarna ta del av rundvandringar vid Novias campus. Det kommer att finnas PR-tutorer från Novia på plats som hjälper besökarna att hitta till rätt hus. Programmet börjar med en kort praktisk info om dagen och därefter inleds de utbildningsvisa presentationerna som deltagarna på förhand fått anmäla sig till.

Besökarna kommer från

Fria Kristliga Folkhögskolan
Gymnasiet i Petalax
Gymnasiet Lärkan
Jakobstads gymnasium
Karleby svenska gymnasium
Kimitoöns gymnasium
Korsholms gymnasium
Kristinestads gymnasium
Kronoby gymnasium
Närpes gymnasium
Optima
Pedersöre gymnasium
STEP-utbildning Nykarleby
Topeliusgymnasiet i Nykarleby
Vamia Vasa
Vasa gymnasium
Vasa yrkesinstitut
Vasa övningsskolas gymnasium
Vörå samgymnasium och idrottsgymnasium
Yrkesakademin i Österbotten (Närpes)
Yrkesakademin i Österbotten (Vasa)

Mer information om tid och plats finns här https://uniyh.fi/

 

För ytterligare information vänligen kontakta


Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803