Novia och ÅA presenterar utbildningsutbudet 2024 10.11 på UniYH-dag i Åbo

10.11.2023
Pressmeddelande
UniYHAbo2023

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam marknadsföringsdag i Åbo. På UniYH-dagen fredag 10.11 presenteras Novias utbildningsutbud 2024 under presentationer samt rundvandringar.

Vi väntar oss många besökare under dagen från olika gymnasier, detta är alltså en viktig dag i marknadsföringssyfte. Programmet pågår kl. 10-14 och i år erbjuds branschvisa presentationer som eleverna på förhand har fått anmäla sig till. Det kommer att finnas PR-tutorer på plats som hjälper besökarna att hitta till rätt hus. Under tillfället har studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid de båda högskolorna. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa utbildningsansvariga, lärare, PR-tutorer och studerande från Novias utbildningar.

”Vi väntar oss i år drygt 400 besökare från olika gymnasier och yrkesskolor, detta är alltså en viktig dag i marknadsföringssyfte. Programmet pågår kl. 10-14 och i år erbjuds branschvisa presentationer som besökare på förhand har fått anmäla sig till. Novias studerandeservice och kommunikation håller ett infotillfälle för studiehandledare från skolorna samtidigt", berättar kommunikationschef Jenny Svartsjö.

Besökare kan på eftermiddagen ta del av rundvandring vid Novias campus på Henriksgatan 7 samt vid Campus Aboa Mare i Åbo som utbildar inom sjöfart.

Följande skolor är anmälda

Björneborgs svenska samskola
Brändö gymnasium
Ekenäs gymnasium
Gymnasiet Grankulla samskola
Gymnasiet Lärkan
Hangö gymnasium
Helsinge gymnasium
Katedralskolan i Åbo
Kimitoöns gymnasium
Korsholms gymnasium
Kristinestads gymnasium
Kronoby gymnasium
Mattlidens gymnasium
Rauman Lyseon Lukio
Virkby gymnasium
Åbo Yrkesinstitut
Ålands lyceum
Ålands yrkesgymnasium


Läs mera om programmet här https://uniyh.fi/abo

 

För ytterligare information vänligen kontakta
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803