Novia marknadsförs på universitets- och yrkeshögskoledag i Vasa

28.1.2011
Pressmeddelande
Studerande diskuterar 2

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Åbo Akademi en gemensam markandsförigsdag i Vasa.

På tillfället har studiehandledare, abiturienter och andra stadiets studerande möjlighet att åhöra presentationer om utbildningsutbudet vid  Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi. Besökarna kan också under detta tillfälle träffa studierådgivare, lärare, ämnesrepresentanter och studerande inom de olika utbildningsområden som finns med på mässan.

Mässan är öppen fredag 28.1 kl. 10-14 och hålls vid ÅA i Vasa.

Det pågår ämnesvisa presentationer under dagen.  Allmän presentation om Yrkeshögskolan Novia kan åhöras då programmet börjar och utbildningsutbudet 2011 presenteras under dagen.

Ansökningstid till utbildningsprogram på svenska 7.3-12.4.2011
Ansökningstiden till utbildningsprogram på engelska pågår fram till 15.2.2011.