Novia har valt Ulrica Karp till förvaltnings- och personaldirektör

20.3.2023
Novia Pressmeddelande
Ulrica Karp

Styrelsen för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi har utsett ekonomie magister Ulrica Karp till förvaltnings- och personaldirektör vid Yrkeshögskolan Novia.

Förvaltnings- och personaldirektören ingår i högskolans ledningsgrupp, leder och utvecklar förvaltning och personaladministration i enlighet med Novias strategi samt fungerar som VD:s ersättare.

"Ulrica Karp har synnerligen stor och mångsidig erfarenhet av förvaltnings- och personalfrågor inom utbildningsbranschen. Jag ser fram emot att arbeta med Ulrica som redan är välbekant med organisationen”, säger rektor Örjan Andersson

Karp har arbetat 16 år som direktör för samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Före det var hon ekonomichef och chefsekonom i samkommunen. Karp är styrelseordförande i Högskolestiftelsen i Österbotten sr samt styrelsemedlem i Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi och styrelsemedlem i Edunova Ab.

”Yrkeshögskolan har varit del av min arbetsvardag i många år, därför känns det inspirerande att få vara med och fortsätta att utveckla Novia från denna position. Det är ett stort förtroende, jag är ödmjukt tacksam", konstaterar Karp.

Ulrica Karp kommer att vara stationerad i Vasa och inleder arbetet 1.8.2023.

Nuvarande förvaltnings- och personaldirektör Kjell Heir avgår med pension.

 

Tilläggsuppgifter vänligen ta kontakt med:

Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Ulrica Karp, mobil 050 502 5550

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, mobil 050 561 7803