Novia får förnyad kvalitetsstämpel - fick det bästa möjliga omdömet av auditeringsgruppen

23.1.2019
Pressmeddelande Kvalitet
flagga novia

Yrkeshögskolan Novia har blivit godkänd av det Nationella centret för utbildningsutvärdering, NCU som svarar för utvärderingen av högskolor i Finland.

23.1 kl. 14.20 Pressmeddelande från Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU)
Yrkeshögskolan Novia godkändes i auditeringen – verksamheten genomsyras av en aktiv dialog med arbetslivet och samhället

NCU har på sitt möte 23.1.2019 beslutat att tilldela Novia NCU:s kvalitetsstämpel som påvisar att högskolan uppfyller nationella och europeiska krav på högskolornas kvalitetssäkring. Auditeringen är i kraft sex år. Novias nuvarande kvalitetsstämpel gällde perioden 2012-2018.

”Vi ville vara den första högskolan att auditeras enligt den nya auditeringsmodellen. Den nya modellen betonar högskolans genomslagskraft i samhället, vilket tar sig uttryck i exempelvis arbetslivsrelevant utbildning, regionalt förankrat forsknings- och utvecklingsarbete samt konstnärlig verksamhet. Vi är speciellt glada över att ha fått utomordentliga omdömen av NCU gällande utbildningens arbetslivsrelevans och högskolans sätt att arbeta systematiskt och utvecklingsorienterat”, berättar rektor Örjan Andersson.

”I auditeringsmodellen betonas högskolans genomslagskraft i samhället och omfattar hela kärnverksamheten. Genomslagskraften kan ta sig uttryck i exempelvis arbetslivsrelevant utbildning, regionalt förankrat forsknings- och utvecklingsarbete samt konstnärlig verksamhet. Vi vill vara en viktig aktör när det gäller konkurrenskraft, service på svenska och ett aktivt kulturliv”, fortsätter Andersson.

”I auditeringen utvärderas hur välfungerande och effektivt högskolans kvalitetssystem är. Vid auditeringen granskades de rutiner som högskolan använder för att säkra och utveckla kvaliteten i vår verksamhet. NCU konstaterar i sina slutsatser att Novia målmedvetet utvecklats i en sådan riktning att verksamheten idag kan uppvisa stor genomslagskraft i samhället”, berättar kvalitetschef Mats Lindholm.

”När vi talar om vår genomslagskraft och vår regionala och samhälleliga betydelse, så handlar det om allt det vi kan erbjuda samhället. Jag är mycket glad och stolt över vår verksamhet och att vi har fått så här fina omdömen av NCU, det visar att vi har en engagerad personal som vet vad vi arbetar för”, avslutar Andersson.

Novia valde Novias nordiska nätverk och samarbete som ett utvärderingsområde och genomförde ett benchlearning-projekt tillsammans med Åbo yrkeshögskola med temat Högskoleverksamhetens genomslagskraft och utveckling regionalt, case; klustret inom sjöfart och marin teknik i Åboregionen.

Auditeringen utfördes av en nordisk auditeringsgrupp:
- Teknologie doktor Håkan Wiklund, professor i kvalitetsteknik, Mittuniversitetet, Sverige
- Teknologie doktor Kristina Edström, universitetslektor i ingenjörsutbildningens utveckling, Kungliga tekniska högskolan
- Socialråd Stefan Mutanen, fd verkställande direktör, Samfundet Folkhälsan
- Jenny Tabermann, medlingshandledare, Kalliolan Setlementti ry.

Rapporten finns publicerad här https://auditoinnit.karvi.fi/auditoinnit/sv/

 

ncu logo long sv

 

 

 

 

Kontaktperson för auditeringen vid NCU
Håkan Wiklund, auditeringsgruppens ordförande, hakan.wiklund@miun.se
NCU, Mirella Nordblad, utvärderingsexpert, tfn 029 533 5541

Tilläggsinformation fås av

Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, kvalitetschef Mats Lindholm, tfn 044 762 3760

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803