Novia beviljas finansiering för fyra projekt i Interreg Auroras första ansökningsomgång  

28.11.2022
Hållbar energiteknik Konst, kultur och entreprenörsskap FUI Pressmeddelande
Novia fasad 2

Interreg Aurora är ett nytt program för EU-finansiering som understöder gränsöverskridande projekt i nordligaste delarna av Finland, Sverige och Norge. Programperioden pågår 2021–2027.

Yrkeshögskolan Novia beviljas finansiering för fyra projekt; ”Boost Nordic Biogas”, ”OFFwind -Offshore Wind Turbine Farms”, ”Bothnia Business Heritage” och ”ICH North - passing on our musical heritage”  

”Interreg Aurora är ett nytt program med nya kriterier och det är glädjande att vi har fått finansiering för flera projekt. Novia är en nordisk aktör och det syns verkligen i dessa projekt där vi framgångsrikt jobbar tillsammans med finska och skandinaviska aktörer”, säger Johanna Liinamaa, forskningschef vid Yrkeshögskolan Novia. 

Novia är ledande partner i projekten med fokus på förnyelsebar energi. Projektet Boost Nordic Biogas mål är att expandera biogasproduktionen i programområdet genom att öka ekonomisk lönsamhet och forskningskapacitet samt att underlätta för målgruppen att ta till sig ny, avancerad teknik.  

“Det handlar bland annat om att lösa frågor kring hanteringen av rötrest, som kan användas som gödsel. Det finns outnyttjad potential i området för att producera mer biogas, som dessutom har blivit mera attraktivt på senare tid. I programområdet finns gemensamma utmaningar så som långa transportavstånd och kallt klimat”, säger projektledare Andreas Willfors vid Yrkeshögskolan Novia. 

Andreas Willfors

 

Projektet utförs tillsammans med SINTEF Narvik (norsk part), BioFuel Region BFR AB, Stormossen Oy och Sveriges Lantbruksuniversitet.  

Projektet Offwind – Offshore Wind Turbine Farms handlar om att underlätta tillämpningen av vindkraft ute till havs i programområdet.  

“Vindkraft ute till havs är inte utbyggt i programområdet och möter andra utmaningar än på andra håll i världen, här är till exempel nedisning en frågeställning. Behovet av förnybar el ökar kraftigt och är nära kopplat till efterfrågan på koldioxidfri stålproduktion och vätgas”, säger Andreas Willfors 

Parter i projektet är Yrkeshögskolan Novia, SINTEF Narvik (norsk part), Luleå tekniska universitet, Oy Merinova Ab och Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tammerfors Universitet).  

Kulturarv är fokus för Yrkeshögskolan Novias två andra beviljade projekt.  

“I projektområdet finns ett rikt och levande kulturarv med många möjligheter till samarbete. I bägge projekten bidrar vi med vår expertis inom entreprenörskap för den kreativa industrin.”, säger Therese Sunngren-Granlund, forskningsledare vid Yrkeshögskolan Novia. 

Projektet ICH North - passing on our musical heritage fokuserar på det musikaliska kulturarvet och genomförs tillsammans av yrkeshögskolan Centria, Universitet i Tromsø - Norges arktiske universitet, Yrkeshögskolan Novia, Kulturens bildningsverksamhet (KBV), Kansanmusiikki-instituutti ry, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur. Projekt ska bland annat utveckla online kurser (MOOC) med fokus på att skydda det musikaliska arvet i norr samt skapa en långsiktig strategi för kulturarv.  

Bothnia Business Heritage lyfter det gemensamma industriella kulturarvet kring Bottniska viken och syftar till att stödja kulturarvsaktörer att förnya sig och hitta nya samarbetsmöjligheter med näringslivet, till exempel genom nya produkter och servicepaket. Projektet leds av yrkeshögskolan Centria och utförs tillsammans med Yrkeshögskolan Novia, Luleå tekniska universitet, Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland, Skellefteå Museum AB och Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur.  

Totalt beviljades 27 projekt i ansökningsomgången med en totalfinansiering på 21 miljoner euro.  

Interreg Auroras pressmeddelande.

För mera information kontakta 

Gällande projekten Boost Nordic Biogas och OFFwind - Offshore Wind Turbine Farms: Yrkeshögskolan Novia, projektledare Andreas Willfors, mobil 044 780 5738 

Gällande projekten ICH North - passing on our musical heritage och Bothnia Business Heritage, Yrkeshögskolan Novia, forskningsledare Therese Sunngren-Granlund, mobil 044 780 5887 

Yrkeshögskolan Novia, forskningschef Johanna Liinamaa, mobil 050 5737 461 

 

Avsändare 

Yrkeshögskolan Novia, informatör Caroline Lång, mobil 050 470 6592