Många vill studera på engelska vid Novia

19.1.2024
Novia Pressmeddelande
Tack thankyou ig 1

Många vill studera på de internationella engelskspråkiga Bachelor- och Masterutbildningarna vid Yrkeshögskolan Novia.

Ansökningstiden till Yrkeshögskolan Novias internationella engelskspråkiga Bachelor- och Masterutbildningar som inleds i höst utgick den 17 januari.

Totalt 4166 ansökningar har kommit in till Novias engelskspråkiga utbildningar. Totalt erbjöds 322 studieplatser.

De populäraste utbildningarna på Bachelornivå är Bachelor of Health Care, Nursing i Vasa som lockade över 2000 sökande och Bachelor of Maritime Management, Maritime Management, Captain i Åbo. Bland Novias Masterutbildningar har Master of Engineering, Industrial Management and Engineering i Vasa och Master of Engineering, Structural Engineering i Raseborg  lockat flest sökande.

"I årets ansökan gjorts stora förändringar i antagningsmetoderna. För MBA, Digital Business and Management och Service Design har högskolan tagit i bruk nya antagningsmetoder och för sökande som inte sedan tidigare har en finländsk yrkeshögskoleexamen krävs det att de på egen bekostnad tar antingen GMAT eller GRE-testet på förhand. Det här har gallrat bort många sökande som inte bekantat sig med antagningsinformationen innan ansökan inleddes" säger Linda Norrbutts.

"För Novias bachelorutbildningar som använder International UAS Exam som urvalsmetod har de engelska språkkraven skärpts.  För att kunna delta i vårens International UAS Exam, så krävs det att sökande på förhand kan uppvisa att de uppfyller gemensamt fastställda språkkrav, antingen genom tidigare avlagd utbildning eller genom att på förhand ta ett internationellt etablerat engelskt språktest", fortsätter Norrbutts.

”Vi har de senaste åren succesivt utökat utbudet av engelskspråkiga utbildningar för att svara till det allt mera internationella arbetslivet. Vi är mycket glada över resultatet som är i linje med vår strategi,” säger kommunikationschef Jenny Svartsjö.

 

För ytterligare information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, sakkunnig teamledare vid antagningsservice Linda Norrbutts, tfn 046 922 5605

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803