Högskolorna i Vasa samlas på gemensam webbsida

3.11.2010
Pressmeddelande
Novia flagga

Högskolorna i Vasa har tillsammans utformat webbsidan "Studera i Vasa", där alla högskolor finns samlade på en kampuskarta. Adressen är http://www.studeraivasa.fi/

Kartan över alla kampus i stadens centrum och på Brändö i Vasa, är ritad ur "fågelperspektiv". På kartan finns även olika centrala landmärken i staden. Den som vill få mera information om de olika utbildningarna kan enkelt klicka sig vidare till högskolornas egna hemsidor.

För den visuella utformningen samt för det funktionella och tekniska förverkligandet av webb-sidan står Jussi Hamunen som studerar informationsteknik och kommunikation vid Vasa universitet.

Webb-sidan finansieras med medel från Vasa stads jubileumsfond. Medlen används för att föra fram det högklassiga utbudet av utbildning i staden.

- Högskoleutbildning är en av Vasa stads centrala strategiska tyngdpunktsområden. Den enorma samlade kunskap som finns vid högskolorna i Vasa är viktig för stadens dragningskraft och renommé konstaterar, Jenny Svartsjö vid Novia.

Vasa är i förhållande till invånarantalet Finlands näst största högskolestad. I Vasa finns sex enheter som erbjuder högskoleutbildning: Vasa universitet, tvåspråkiga Vasa yrkeshögskola, svenskspråkiga Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Svenska handelshögskolan samt Helsingfors universitets juridiska utbildning. Därtill finns Västra Finlands designcentrum MUOVA som är en gemensam enhet för Aalto-universitetet Konstindustriella högskolan och Vasa universitetet.  I Vasa finns totalt 12 000 studerande och över 30 examina på svenska, finska och engelska.

Sidan används som en del av marknadsföringen riktad till yngre målgrupper.

- Under de senaste åren har vi intensifierat vårt samarbete inom marknadsföring speciellt med staden, eftersom vi har ett gemensamt mål: att få goda studerande till Vasa både från regionen och nationellt, säger Vasa yrkeshögskolas informations- och marknadsföringschef Tarja Gromov.

Tilläggsuppgifter:

Informationschef Jenny Svartsjö, Yrkeshögskolan Novia, tfn 050 561 7803
Informations- och marknadsföringschef Tarja Gromov, Vasa yrkeshögskola (VAMK) tfn 040 520 3526
Marknadsföringschef Rita Kuha, Vasa stad, tfn 0400 424 906