God kvalitet vid Yrkeshögskolan Novia

20.3.2015
Novia Kvalitet Pressmeddelande
DSC9957 2

Yrkeshögskolan Novias kvalitetssystem har blivit granskat av certifieringssällskapet Det Norska Veritas (DNV) 17–18.3.2015. I granskningen deltog både personal och studerande. Fokus för granskningen var verksamhetsutvecklingen enligt den nya resultatbaserade finansieringen. Novia bedömdes med näst högsta vitsord för hantering av kvalitet i sin verksamhet. Högskolan har sedan tidigare sin kvalitetshantering och verksamhet certifierad enligt den internationella standarden ISO 9001. 

”Revisonens resultat visar att kvalitetsfrågor beaktas i all verksamhet; allt från utbildning och tillämpad forskning och utveckling till strategiarbete. Genom ledningssystemet systematiseras, leds och utvecklas verksamheten för att leva upp till åtaganden gentemot Novias studerande och andra intressenter”, säger kvalitetsledningsgruppens ordförande Mats Lindholm.

En av de mest centrala punkterna i ISO 9001 standarden är att organisationen kan påvisa en ständig kvalitativ förbättring av sin verksamhet. Detta följs upp via årligen återkommande externa revisioner.

”ISO 9001 certifieringen ger verksamheten en bra struktur. Kraven ökar och vi skall åstadkomma allt mer med mindre resurser. Kvalitetsarbetet är viktigt med tanke på att effektivt skapa mervärde för studerande och samarbetsparter och systematisera arbetet så att alla i organisationen kan ta ansvar inom sitt område. Revisionen bekräftar att kvalitetssäkringen fungerar och att alla tar ansvar för kvaliteten vid högskolan”, säger rektor Örjan Andersson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yrkeshögskolan Novia, ordförande för kvalitetsledningsgrupp Mats Lindholm, mobil 044 762 3760
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286

Avsändare: Kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803