Fullsatt på fortbildning inom infrabyggande vid Novia

20.8.2021
Novia Pressmeddelande Byggmästare (YH), dagstudier Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik Ingenjör (YH)
infrabygg

Idag inleder över 50 nya vuxenstuderande sina studier vid Novias fortbildning i infrabyggande som omfattar 120 studiepoäng.

"Bland studerande är 25 finskspråkiga och 30 svenskspråkiga. De flesta arbetar inom branschen och är i ålder 20-50 år, medelåldern i gruppen drygt 30 år. Studerande kommer från olika delar av landet, även Åland", berättar lektor Tom Lipkin.

Kunnande inom infrabyggande är eftertraktat och enligt Utbildningsstyrelsens prognoser kommer infrabranschen att behöva 25 000 nya arbetstagare med yrkeshögskoleexamen inom de närmaste 15 åren.

”Studerande behöver inte slutföra 120 sp, mindre delar är också möjliga, vi erbjuder ett upplägg för studierna. Tillgodoräknande till specifikt ingenjör YH) eller byggmästare (YH) vid Yrkeshögskolan Novia är möjligt om man vill studera vidare”, säger lektor Tom Lipkin.

Primär målgrupp är personer inom infrabranschen som vill arbeta med arbetsledning eller projektering. Studierna förutsätter inte tidigare erfarenhet av branschen.

Fortbildningens målsättning är att avhjälpa bristen av projektledare, arbetsledare och planerare inom infrabranschen.

Fortbildningen omfattar 120 studiepoäng fördelat på 25 kurser under två år.

Preliminärt studieupplägg för studerande ser ut så här  (exempel på kurser och periodisering)
• Hösten 2021, 25 sp, Introduktion till högskolestudier, matematik, fysik, betong- och datateknik, CAD, jordbyggnadsteknik.
• Våren 2022, 25 sp, Produktionsteknik inom infra, mätningsteknik, byggnadsmekanik
• Sommaren 2022 ska innehålla 10 sp praktik
• Hösten 2022, 25 sp, InfraBIM, arbetsplatsteknik och arbetsledningskurser inom infra
• Våren 2023, 25 sp, Väg- och gatuteknik, vattenbyggnad, offertberäkningar, upphandling och avtal
• 2023 ska innehålla 10 sp
• Studieupplägget lämpar sig för studier vid sidan av arbete.

Undervisning ordnas i regel som distansstudier och självstudieuppgifter samt varannan månad en vecka studier (må-fr) med obligatorisk närvaro på campus i Vasa. Studietakten är intensiv och förutsätter möjlighet att koncentrera sig på studierna vid sidan av jobb.

Fortbildningen genomförs med bidrag från undervisnings- och kulturministeriet. Studierna är avgiftsfria för studerande.

 

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, lektor Tom Lipkin, tfn 044 780 5577

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7804