Den nya Centret för livslångt lärande via ÅA och Novia

1.10.2009
Pressmeddelande
Studerande diskuterar 2


Den nya gemensamma enheten för vuxenutbildningen vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia, Centret för livslångt lärande har inlett sin verksamhet hösten 2009. Det nya centret innebär att Fortbildningscentralen vid Åbo Akademi och Fortbildningscentralen i Vasa bildar en gemensam enhet och att de också går samman med fortbildningen vid Yrkeshögskolan Novia.

Direktionen för den gemensamma enheten håller sitt första möte 1.10.2009. I samband med mötet lanseras den nya enheten. Båda rektorerna Jorma Mattinen (ÅA) och Örjan Andersson (Novia) samt direktionsmedlemmarna finns då på plats.

- Här finns stora möjligheter att i ännu högre grad än hittills svara flexibelt på många olika utbildningsbehov. I och med att den regionala spridningen nu blir mycket omfattande kommer det nya centret att kunna stärka vuxenutbildningen som helhet i Svenskfinland, konstaterar direktör Paula Lindroos.

För Åbo Akademis del innebär bildandet av det nya centret bland annat att namnet Fortbildningscentralen (FC) ersätts med Centret för livslångt lärande (CLL).

Tilläggsuppgifter fås av:

Direktör Paula Lindroos, tfn (02) 215 4125, paula.lindroos@abo.fi

Vicedirektör Torbjörn Sandén, tfn (06) 324 7455, Vasaenheten, torbjorn.sanden@abo.fi

Fortbildningschef Roger Mäntylä, Novia, mobil 0500 563 635roger.mantyla@novia.fi