Auditeringsgrupp har valts inför auditeringen i februari 2012

29.11.2011
Kvalitet Pressmeddelande
Studerande promenerar utanför Technobothnia 2

Novia auditeras i februari 2012 av Rådet för utvärdering av högskolorna (RUH)

Auditering avser oberoende och systematisk extern utvärdering. I auditeringen utvärderas om högskolans kvalitetssystem är ändamålsenligt och fungerande och om det uppfyller avtalade kriterier. Det som granskas är högskolans förfaranden för att upprätthålla och utveckla kvaliteten i sin verksamhet.

Den föreslagna externa auditeringsgruppen har godkänts vid RUH:s månadsmöte.

TkD Jouko Paaso, rektor vid Oulun seudun AMK (ordförande)
FD Eric Lindesjöö, expert/senior rådgivare vid Linköpings universitet
MBA, HuK Arja Markus, kvalitets- och marknadsföringskoordinator vid Aktia Bank
ED Pauline Göthberg, forskare vid Centrum för Bank och Finans vid Kungliga Tekniska högskolan

Socionom (YH), HuK Juha-Pekka Tulijoki, generalsekreterare vid Diakoniyrkeshögskolans studerandekår