Årsberättelse och bokslut 2023 publicerade

15.5.2024
Novia Pressmeddelande
Bokslutocharsberattelse nyhet

Yrkeshögskolan Novia berättar om ett aktivt och framgångsrikt år 2023 i årsberättelsen.

Novias rektor Örjan Andersson redogör för högskolans satsning på studerandes studieförmåga och välbefinnande, pedagogiskt utvecklingsarbete, högskolans strategiarbete inom FUI samt mätare inom kärnverksamheten. Prefekterna summerar året på institutionerna och presenterar sin verksamhet utgående från mål och strategi. Statistik om den internationella mobiliteten visar vilka länder som är populära för både studerande och personal.

Välkommen att ta del av Novias årsberättelse 2023
Novias årsberättelse finns i e-format på novia.fi

Bekanta dig gärna också med våra tidigare årsberättelser på novia.fi.

VD och rektor Örjan Andersson riktar ett varmt tack till alla i personalen för ett resultatrikt arbete 2023 och ett starkt engagemang för högskolan och våra studerandes bästa. Rektor ser fram emot att tillsammans fortsätta resan, med målet att skapa välfärd samt mervärde för våra studerande, arbetslivet och våra regioner. Rektor vill avslutningsvis tacka alla våra studerande och samarbetsparter. Tillsammans har vi fortsatt att framgångsrikt arbeta för lärande, kunnande och en hållbar framtid. 

 

Tilläggsuppgifter fås av
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803

Frågor om bokslutet, kontakta
Yrkeshögskolan Novia, ekonomichef Theresè Nyström-Saaristo,  tfn 040 065 3676