Arene rf. firar 20 år och publicerade jubileumspublikationen maailmanparas.fi

19.5.2016
Pressmeddelande
hander small

Arene rf, rådet för Yrkeshögskolornas rektorer, fyller 20 år i år. Arene gav ut en jubileumspublikation på de antionella YH-dagarna 2016 som en del av sitt jubileumsår. Webbpublikationen, www.maailmanparas.fi är gjord av studerander vid Tammerfors yrkeshögskola TAMK. Publikationen blickar bakåt i tiden, men även framåt och belyser yrkeshögskolornas verksamhet och samarbete med arbets- och näringslivet. I publikationen berättar även intressegrupper sin syn på yrkeshögskolornas och Arenes betydelse.

Arenes jubileumspublikation finns på adressen: maailmanparas.fi