Apple Vision Pro donerades till Novia från DIFF

22.5.2024
Ingenjör (YH) Pressmeddelande
applevisionpro 1 v2

Nu finns en uppsättning av Apple Vision Pro vid Yrkeshögskolan Novia på Campus Vasa. Novia är antagligen en av de första högskolorna i Europa som har en uppsättning på sitt campus (finns inte att fås utanför USA ännu).

Med Apple Vision Pro blir gränsen mellan verkligheten och den digitala världen nästan osynlig. Enheten öppnar inte bara nya möjligheter för underhållning och arbete, utan representerar också ett steg framåt i utvecklingen av mänsklig interaktion med teknik. Apple Vision Pro är framtidens underhållning och produktivitet, förpackad i en elegant och modern form, skräddarsydd för den moderna användaren.

”Novia kommer i första hand att använda utrustningen i forskningsprojekt och för demonstrationer och i den mån det är ändamålsenligt även inom undervisningen”, berättar prefekt Kristian Blomqvist.

Utrustningen är en donation av DIFF, fackförbund i Finland för svenskspråkiga ingenjörer och ingenjörsstuderande.

”För oss är samarbetet med yrkeshögskolorna en väsentlig del av intressebevakningen. En tidsenlig ingenjörsutbildning behöver tillgång till modern utrustning och vi är glada över att kunna bidra till denna anskaffning”, säger ordförande Thomas Mård. 

"Novia är mycket tacksamma för donationen och det samarbete som högskolan har med DIFF", avslutar Blomqvist.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, prefekt teknik och sjöfart, Kristian Blomqvist, tfn 044 780 5178

DIFF, ordförande Thomas Mård, DIFF - Ingenjörerna i Finland, tfn 040 585 0972        

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803