Yrkeshögskolan Novia fördjupar samarbetet med Raseborgs stad

29.11.2022
Raseborg Nyhet
Raseborg1

Novia och Raseborgs stad fördjupar samarbetet. Syftet är dels att säkra tillgången på sjukskötare, dels att främja energiomställning och cirkulär ekonomi. Stadsstyrelsen har för ändamålet beslutat om ett årligt 150 000 euros understöd till Novia för perioden 2023-2027.

”Vi har haft bra diskussioner med stadens ledning om hur Novia kan bidra till att hitta lösningar för konkreta behov i regionen. Vi är glada att det paket vi nu presenterat har fått grönt ljus från stadsstyrelsen. Vi har haft ett samarbete med Raseborgs stad ända sedan Novia inledde sin verksamhet 2008, och samarbetet får nu en fortsättning”, berättar rektor Örjan Andersson.

Novia samarbetar åren 2023-2027 med Raseborgs stad om att hjälpa staden att säkra tillgången på sjukskötare. Personalbrist inom sjukvården är ett faktum och i Raseborg kommer dessutom rekryteringsbehovet att öka den kommande tiden.

Under våren erbjuder Yrkeshögskolan Novia flexibla sjukskötarstudier vid Campus Raseborg via Öppna YH. Utbildningen riktar sig främst till personer som redan är i arbetslivet. Novia utbildar i dag sjukskötare i Vasa och Åbo.

Drygt halva utbildningen kommer att arrangeras som Öppna YH-studier. Efter det kan studerande via en separat antagning bli examensstuderande vid Novia.

Planen är att studierna inleds redan inkommande vår 2023 och avslutas under läsåret 2026-2027.

Målsättningen är att 20-25 studerande avlägger sjukskötarexamen, sjukskötare (YH). Den aktuella sjukskötarutbildningen riktar sig i första hand till personer som redan är i arbetslivet. Studierna planeras genomföras som flerformsstudier vilket innebär några närstudiedagar per månad. I övrigt skulle utbildningen bestå av distansstudier och praktik i huvudsak i Västnyland.

Den andra delen av samarbetet handlar om energiomställning då man vill minska koldioxidutsläppen genom att övergå till förnybar energi och förbättrad energieffektivitet. En sådan övergång innebär förändringar i samhällets energianvändning och förutom klimatmässiga motiv finns också starka ekonomiska motiv. Vid övergången till ett kolneutralt samhälle behövs kompetens inom cirkulär ekonomi inom alla sektorer i samhället. Förutom teknologiska och ekonomiska aspekter finns också sociala aspekter, så som acceptans och förståelse för förändringar.

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, rektor Örjan Andersson, mobil 050 527 2286
Yrkeshögskolan Novia, prefekt inom hälsa och välfärd Eva Matintupa, mobil 050 538 6671

Avsändare
Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803