Vindkraft och vätgas förenar Novia och Chiles sydligaste universitet

13.5.2024
FUI Hållbarhet Nyhet Novia
Novia besöker UMAG i Chile, januari 2024: A-K Jansson, Örjan, Kaisa Peittilä (ÖF), Tom Lillhonga

Universitetet i Magallanes “University of Magallanes” (UMAG), Chile och Yrkeshögskolan Novia inledde året med samarbetsavtal. Syftet med avtalet är långsiktigt samarbete och gemensamma projekt. En delegation från Novia besökte Magallanes i januari och i samband med besöket undertecknades avtalet. Novia välkomnade i sin tur en delegation till Vasa i mars.  

“Framförallt handlar det i det här skedet om två högskolor som arbetar för grön omställning och hållbara energilösningar. Våra respektive regioner har liknande läge, med goda förhållanden för vindkraft och stor potential för industriinvesteringar för grön omställning, säger Örjan Andersson, rektor vid Yrkeshögskolan Novia.   

Ett konkret första steg för att komma igång med högskolornas samarbete är en gemensam kurs om vätgas och vindkraft. 

Hur kommer det sig att två högskolor så långt ifrån varandra hittar varandra? Jo, tack vare regionerna. Österbottens förbund och Magallanesregionen har ett officiellt samarbete sedan 2021 som samarbetsregioner inom ramen för EU:s program International Urban and Regional Cooperation, IURC 

Regionerna har många likheter, bägge är avlånga kustregioner med ett engagerat näringsliv och flera utvecklingsmöjligheter inom energisektorn. 

Magallanes vill bygga ut vindkraften 

Magallanes är ett område kring Chiles sydspets, landskapet är platt, utan skog och de sydligaste delarna saknar berg.  

”Det blåser året om och området är perfekt för vindkraft. De har enstaka vindkraftverk, men tanken är nu att skala upp vindparkerna för vätgasproduktion”, säger Tom Lillhonga, lektor vid Novia som deltog i besöket i januari.  

Det behövs kunnande om vindkraft, utvidgande av vindkraft och olika typer av vindkraftsbyggen, och här kommer Novia med sin expertis och nätverk in.  

Ett av besök gick till en pilotanläggning som producerar e-bränslen från den gröna vätgasen som vindkraftverket producerar.   

”Anläggningen är det första av sitt slag i världen som producerar e-metanol och vidare andra bensinliknande bränslen. Bränslet är klimatneutralt eftersom det är producerat med vindkraft och är ett steg i rätt riktning bort från fossila bränslen”, förklarar Lillhonga. 

Piloten har flera utländska investerare, bland andra biltillverkaren Porsche. Pilotanläggningen har levererat bränsle i ett år och nästa steg är att bygga ut i stor skala.  

Universitetet i Magallanes ser stor potential i att stärka sitt kunnande inom vindkraft för att utveckla regionen.  

Gemensam kurs om vindkraft och vätgas i höst  

I höst lanserar högskolorna en gemensam kurs inom vindkraft och vätgas. Kursen görs gemensamt av experter från Novia, UMAG och båda regionerna. Kursen erbjuds via Novias Öppna YH och går på engelska.  

”Kursen blir ett kunskapsutbyte där vi öppnar upp kring erfarenheter och best practice från båda regionerna”, fortsätter Lillhonga. 

Med stöd av Team Finland Knowledge  

Resan till Magallanes finanseriades som del av projektet WHISPER Wind-power to Hydrogen Interregional Synergies in Education and Research) med finansiering från Team Finland Knowledge (TFK) programmet, (utbildningsstyrelsen). 

“Projektet och de gemensamma möjligheter och utmaningar som vi tillsammans identifierat ger en bra grund för framtida gemensamma initiativ”, säger Anna-Karin Jansson, Head of Global Education vid Yrkeshögskolan Novia.  

I resan till Magallanes deltog Örjan Andersson (rektor, VD vid Novia) och projektteamet bestående av Anna-Karin Jansson (Head of Global Education, Novia), Tom Lillhonga (projektledare, lektor, Novia), Kaisa Penttilä (doktorand vid Hanken och projektledare vid Österbottens förbund). 

Mer information:  
Vid frågor kontakta

Vid frågor gällande samarbetet kontakta Örjan Andersson, tel. 050 527 2286 eller Anna-Karin Jansson, tel. 050 472 5032 

Vid frågor gällande vindkraftskursen kontakta Tom Lillhonga, tel. 044 512 3209 

Foton från besöken i Magallanes och Vasa

Professor Dr. Sergio Rios, Anna-Karin Jansson, xxx, Örjan Andersson, Kaisa Penttilä, Tom Lillhonga
Örjan Andersson i Magallanes
Professor Dr. Sergio Rios och Tom Lillhonga vid UMAG laboratorium
Örjan Andersson
IMG 20240118 WA0003
Dr. Humberto Vidal, Director, CERE (Center for Energy Resource Studies) och Associate Professor Dr. Sergio Rios. UMAG hade möjligheten att besöka Vasa under energiveckan 2024
UMAG besöker Novia och Österbotten i mars 2024: Besök vid Wärtsilä, Anna-Karin Jansson, Dr. Humberto Vidal, Marirt Holmlund-Sund, Professor Dr. Sergio Rios, Tom Lillhonga