Vill du prova på yrkeshögskolestudier? Sök till program för internationella talanger 

3.5.2024
Välbefinnande i samhället Fortbildning Nyhet
forberedande program for internationella talanger

Yrkeshögskolan Novias projekt erbjuder ett kostnadsfritt förberedande program på 15 studiepoäng (sp) för personer med invandrarbakgrund som vill förbereda sig på yrkeshögskolestudier. 

“Vi vill ge studerande de färdigheter som behövs för studier på tredje stadiet. Vi ska öva på studieteknik, digitala lärmiljöer och hur man bedriver självstudier”, berättar projektledare Malin Nyholm vid Yrkeshögskolan Novia.   

Kursen ordnas främst online med föreläsningar på distans och egna studier via lärplattform. Fysiska träffar kan också ordnas om behov finns. Programmet är deltid och kan kombineras med jobb eller andra former av studier.  

Under kursen gång får studerande kunskap om det finländska utbildningssystemet och vilka möjligheter som finns med fokus på Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud. Kursen går på svenska och studerande får samtidigt öva på svenska och utveckla sitt ordförråd.   

Ansökan till programmet pågår just nu och stängs 31.8.2024. Språkkravet är B1 i svenska, men motivationen är det viktigaste och du kan söka även med A2 nivå. Deltagarna väljs ut via intervjuer. 

Ansök senast 31.8.2024 via denna länk.  

Tidtabell och innehåll: 

Kursen pågår: 9.9.2024–30.5.2025, och förverkligas genom gruppträff eller föreläsning på distans ca 1 gång/vecka med uppehåll vid jul och nyår. 

Hösten 2024 

  • 2 sp – Förberedelser inför yrkeshögskolestudier, individuell handledning, språkplan, studieteknik och digiverktyg (Moodle, Teams) 
  • 2 sp – Introduktion till Finlands utbildningssystem, yrken och arbetsmöjligheter i Finland 
  • 4 sp – Språk (svenska, intro till finska/engelska) 

Våren 2025 

  • 1 sp – Förberedelser inför yrkeshögskolestudier, ansökan våren 2025, YH Novia och de fem institutionernas utbud, uppdatering av språkplan och individuell handledning 
  • 1 sp – Språk (svenska, intro till finska/engelska) 
  • 5 sp min.  – Valfri kurs/er från önskad institution eller från olika institutioner 

Förverkligande: 

Gruppträffar på flera orter i Finland (beror på var deltagarna bor), digitala studieträffar via Teams och självstudier via lärplattformen Moodle. 

Utbildningen har finansierats av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF), vilket är det viktigaste instrumentet inom EU:s återhämtningsfacilitet (Next Generation EU). Finansieringen har beviljats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet. 

 

Vid frågor kontakta
Malin Nyholm

Malin Nyholm

Projektforskare