Unikt gränsöverskridande utbildningssamarbete för spelindustrin

19.9.2023
Konst, kultur och entreprenörsskap Nyhet Nordiskt samarbete
Boarderless Academy

Yrkeshögskolan Novia har tillsammans med Skellefteå-företaget Visual Magic Education startat arbetet med att bygga upp ett antal tvärnationella utbildningar mellan Skellefteå, Vasa och Jakobstad.

Satsningen är en del i det Interreg Aurora-finansierade projektet Borderless Game Academy som kombinerar svensk och finsk utbildningsexpertis inom spelutveckling och entreprenörskap gentemot de kreativa näringarna med målet att öka antalet personer med högre utbildning i regionen och därmed bidra till en hållbar tillväxt.

Projektet kommer främst att utforska hur svenska och finska utbildningsanordnare kan samverka och skapa nya spelnära utbildningar som möter framtidens utmaningar. Den växande spelbranschen sysselsätter allt fler personer.

Det råder dock stor brist på kompetens och för att upprätthålla förutsättningarna för fortsatt tillväxt i områdena krävs ytterligare nya högkvalitativa spelutbildningsprodukter.

Om aktörerna

Visual Magic Education AB är ett privatägt utbildningsbolag som idag bland annat driver utbildningen VFXartist (Visual effects) för spel och film som upphandlad underleverantör till Skellefteå kommun YH/Vuxenutbildning.

Interreg Aurora är ett program inom den europeiska Interreg-gemenskapen. Programmet möjliggör nya och spännande gränsöverskridande samarbeten mellan Sverige, Finland, Norge och Sápmi.

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia

Projektledare Tobias Björkskog, tfn 044 780 5883

 

Finansören Auroras logo

 

Från vänster i bild: Katrin Asplund (Novia), Mikael Norrgård (Novia), Tobias Björkskog (Novia), Magnus Johansson, (Visual Magic), Johan Linder (Visual Magic), Therese Sunngren-Granlund (Novia), Eero Paalanen (Novia), Rickard Wallin (Visual Magic)