Turku Åbo Summer School samlade in över 500 anmälningar!

25.5.2023
Nyhet
Turku Abo Summer School 2023 promokuva 2

Den för fem Åbohögskolor gemensamma sommarskolan Turku Åbo Summer School lyckades i år få över 500 anmälda studerande. Åbo och dess högklassiga högskoleutbud samlade anmälningar från runt om i världen. Många anmälningar har kommit från olika europeiska länder, Asien och Nordamerika.

Turku Åbo Summer School är en sommarskola som finansieras av fem Åbohögskolor och Åbo stads gemensamma nätverk Study in Turku för internationella experter som är intresserade av högskolestudier. Sommarskolans kursutbud på webben och två veckors intensivundervisning i Åbo erbjuder ett smakprov på den högklassiga undervisningen vid högskolorna i Åbo.

Läs mer om Turku Åbo Summer School: turkuabosummerschool.utu.fi

Ett mångsidigt kursutbud för studerande till Åbo

Sommarskolans ökade intresse beror på ett högklassigt och mångsidigt kursutbud som har varit synligt på sommarskolans webbplats sedan december förra året. Det erbjuds 17 kurser inom olika branscher av fem högskolor i Åbo. Information om sommarskolan förmedlades också via våra partnerhögskolor direkt till högskolestuderande världen över.

"Efter de svåra coronaåren kunde experterna och undervisningspersonalen som delar i sommarskolan samla ihop ett mångsidigt och lockande kursutbud, samt marknadsföra det via den förnyade webbplatsen på ett lyckat sätt", tackar Annukka Väre från Åbo universitet, ordförande för styrgruppen för Turku Åbo Summer School.

Sommarskolans styrgrupp bedömde förutom det omfattande kursutbudet som marknadsfördes i rätt tid även att den internationella mobiliteten och resandet överlag har ökat. "Turku Åbo Summer School är en internationellt intressant helhet som tydligt har lyckats väcka internationella experters intresse för Åbo. Vi får bra kontakt med studerande som tack vare sina positiva erfarenheter förhoppningsvis söker sig till våra högskolor för att bli examensstuderande", tänker sommarskolans projektplanerare Sonja Kareranta.

Sommarskolans studerande bekantar sig med Åbo på ett hållbart sätt

Sommarskolans kurser startar i början av augusti. Turku Åbo Summer School presenterar också Åbo som studiestad och deltagarna erbjuds ett socialt program i staden och dess närområde som genomförs på ett hållbart sätt. Till programmet Sustainable Social Programme söker man evenemangstutorer bland högskolestuderande i Åbo.  Sommarskolans studerande tillbringar tid i staden tillsammans med lokalbefolkningen och man kan ansöka om att bli tutor senast den 1.6.2023 (https://link.webropolsurveys.com/S/B44BE630C1EEAF29).

Mer information: Sonja Kareranta, Turku Åbo Summer School-projektplanerare, sonja.kareranta@utu.f

Study in Turku-nätverket är en gemensam verksamhet för Åbo stad och fem högskolor i Åbo, som gör Åbo till Finlands mest intressanta och attraktiva studiestad. Student- och studerandekårerna vid Åbo universitet, Åbo Akademi, Åbo yrkeshögskola, Humanistiska yrkeshögskolan och Yrkeshögskolan Novia samt Turku Science Park deltar också i nätverkets verksamhet. I Åbo skapas studiestaden tillsammans!