Studerande lär ut hjärt- och lungräddning

20.5.2024
Nyhet Sjukskötare (YH) Bachelor of Health Care, Nursing
Övning vid Borgaregatans skola

För sjätte gången sedan starten 2016 har hjärt- och lungräddningsveckan återigen tagit plats i Vasa. Evenemanget ordnas som ett samarbetsprojekt mellan initiativtagaren VCS och studerande och lärare vid Novia och Vamk och syftar till att sprida kunskapen om återupplivning.

Från Novia deltar 21 studerande från Nursingutbildningen i evenemanget. Under maj månad besöker de ett flertal lokala högstadieskolor för att utbilda niondeklassister i hjärt- och lungräddning. Tillfällena består av både en teoretisk och praktisk del, där Novias och Vamks studerande fungerar som hjärt-lungräddningsinstruktörer. Studerande har inför uppdraget fått undervisning i grundåterupplivning, simulering och identifiering av kritiskt sjuka patienter av Raku Hautamäki, biträdande överläkare vid Intensivvårds- och övervakningsavdelning vid VCS.

Bilder från evenemanget vid Borgaregatans skola

Nursingstuderande samt Nina Vestö och Raku Hautamäki
Borgaregatans skola
Övning vid Borgaregatans skola
Övning vid Borgaregatans skola
Övning vid Borgaregatans skola
Övning vid Borgaregatans skola
Övning vid Borgaregatans skola

För mer information kontakta