Studera till sjukskötare i Raseborg via Öppna YH

11.1.2023
Raseborg Sjukskötare (YH) Nyhet Fortbildning
sjukskotare3

Studierna verkställs i samarbete med Raseborg stad. 

Modulens omfattning är 120 sp och studerande påbörjar sina behörighetsgivande studier till sjukskötare (YH). Öppna YH studier ger dig möjlighet att efter avlagda 120 sp söka in till examensstudier genom separat ansökan och avlägga de resterande 90 sp som krävs för sjukskötare (YH) examen.  

Målgrupp:
Studierna riktar sig till dig som vill inleda dina studier till sjukskötare (YH).

Förkunskaper:
Inga förkunskaper för Öppna YH studier. Studierna förverkligas delvis virtuellt i våra online plattformar (Moodle/Teams). Studerande bör ha tillgång till egen dator, webbkamera och mikrofon. 

Antagning görs i anmälningsordning och meddelande om antagning sker efter sista anmälningsdag 19.3.2023.

Tidpunkt: 3.4.2023-30.4.2025

Utbildningens uppbyggnad och innehåll:
Studierna genomförs som flerformsstudier. Närstudierna hålls på Campus Raseborg.

Simuleringsövningar kan ordnas på andra ställen i Raseborg. 

Närstudiedagar under våren 2023:

Måndag, 3.4.2023
Tisdag, 4.4.2023
Onsdag, 10.5.2023
Torsdag, 11.5.2023
Fredag, 12.5.2023

Vi inleder studierna med kursen "Introduktion till yrkeshögskolestudier", som ger introduktion till studier på högskolenivå.  

Tidigare studier på högskolenivå kan tillgodoräknas och arbetserfarenhet eller annat kunnande kan valideras.
Studietiden kan variera enligt individuell studieplanering. 

Efter avlagda modulstudier inom Öppna YH kan studerande antas via separat antagning för examensstudier vid Novia. OBS! För att kunna antas som examensstuderande krävs en examen från andra stadiet. 

Språk: Svenska

Avgift: 200 euro

Mera information och anmälan här

Vi förbehåller oss rätten till ändringar. 

Kontaktuppgifter:
Michaela Jalava, projektledare, lektor
Michaela.Jalava@novia.fi

Tfn 050 465 3830