Stefan Heinänen vid Novia utsedd till medlem i nytt nätverk för en friskare Östersjö 

20.9.2023
Systemomställning för att bygga resiliens Nyhet Nordiskt samarbete
Stefan Heinänen

Med stöd från Björn Carlsons Östersjöstiftelse går nu 22 toppforskare från Sverige, Finland, Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Tyskland och Polen samman för att bilda Björn Carlsons Baltic Fellows.  

Syftet med nätverket är att tillsammans arbeta för ett friskare hav, och få politiker och beslutsfattare att inse vikten av att agera. Nätverket består av 22 exklusivt utvalda unga forskare från länderna runt Östersjön, som alla är inriktade på Östersjön och dess miljö.  

En av dessa utvalda forskare är Stefan Heinänen, utbildningsledare för utbildningen Sustainable Coastal Managment vid Yrkeshögskolan Novia.  

”Jag har själv växt upp vid Östersjön, jag har simmat, fiskat och studerat havet.  Jag hoppas att framtida generationer kommer att ha samma möjligheter. Det som oroar mig är att människan förstör de ekosystem som ger oss så mycket. Genom att utbilda oss själva och andra kan vi tillsammans jobba för ett friskare hav”, säger Stefan Heinänen 

Östersjön lider av miljöföroreningar, övergödning och överfiske, vilket påverkar alla människor i de nio grannländerna negativt. För att gå samman och vända utvecklingen har Björn Carlsons Baltic Fellows initierats på uppdrag av Björn Carlsons Östersjöstiftelse. 

Björn Carlsons Östersjöpris delas ut 29 september 

Den 26 september håller Björn Carlsons Baltic Fellows ett seminarium på Grand Hotel i Stockholm. På seminariet kommer viktiga ämnen kopplade till Östersjömiljön att diskuteras tillsammans med politiker, beslutsfattare, unga ledare och organisationer. Seminariet hålls i samband med prisceremonin för Björn Carlsons Östersjöpris 2023, där H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut priset till årets pristagare. 
 
Björn Carlssons Östersjöpris, pressmeddelande 15.6.2023.

 

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, utbildningsledare Stefan Heinänen, stefan.heinanen@novia.fi, tfn 050 475 9150