Sjukskötarstuderande lär ut hjärt-lungräddning 14.9 på torget i Alere

13.9.2023
Sjukskötare (YH) Nyhet
IMG 3481

Sista årets sjukskötarstuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Vasa arrangerar utbildning i hjärt-lungräddning torsdag 14.9 kl. 9-15. Utbildningen riktar sig till alla inom välfärdsområdet. Besökare såsom personal och studerande får komma med och träna på hjärt-lungräddning.

ingen anmälan behövs, dyk upp när det passar dig.
Studeranden har också med sig en defibrillator.

Denna nyhet finns på Österbottens välfärdsområde om eventet
https://osterbottensvalfard.fi/kom-och-repetera-hjart-lungraddning-torsdagen-den-14-9/

 

Välkommen med!