Separat ansökan till examensinriktad utbildning efter avlagda studier vid Öppna YH

1.12.2023
Novia Ansökan Nyhet
2023_Studerande_greenroom

Nästa separata ansökan ordnas under tiden 1.12.2023-29.2.2024.

I ansökan hösten 2023 (december 2023 - februari 2024) ingår följande ansökningsmål:

 • Agrolog (YH), Raseborg, 5 platser
 • Barnmorska (YH), Vasa, 2 platser
 • Bioanalytiker (YH), Vasa, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), bildkonst, Jakobstad, 2 platser
 • Bildkonstnär (YH), fotografering, Jakobstad, 2 platser
 • Byggmästare (YH), Raseborg, 5 platser
 • Estenom (YH), Vasa, 2 platser
 • Formgivare (YH), grafisk design, Jakobstad, 2 platser
 • Formgivare (YH), inredningsarkitektur, Jakobstad, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Vasa, 2 platser
 • Hälsovårdare (YH), Åbo, 2 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Raseborg, 5 platser
 • Ingenjör (YH), byggnads- och samhällsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), el- och automationsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), informationsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), lantmäteriteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), maskin- och produktionsteknik, Vasa, 5 platser
 • Ingenjör (YH), produktionsekonomi, Vasa, 5 platser
 • Musiker (YH), dagstudier, Jakobstad, 2 platser
 • Musiker (YH), barock- och kyrkomusik, Jakobstad, flerform, 2 platser
 • Röntgenskötare (YH), Vasa, 2 platser
 • Scenkonstpedagog (YH), Jakobstad, 2 platser
 • Sjukskötare (YH), Vasa, 5 platser
 • Sjukskötare (YH), Åbo, 5 platser
 • Skogsbruksingenjör (YH), Raseborg, 5 platser
 • Socionom (YH), Vasa, 5 platser
 • Socionom (YH), Åbo, 5 platser
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Vasa, 5 platser
 • Tradenom (YH), företagsekonomi, Åbo, 5 platser
 • Tradenom (YH), informationsbehandling, fleform, Åbo, 5 platser

Behörig sökande är alla som vid ansökningstidpunkten, med en studierätt inom öppna yrkeshögskolan, har avlagt minst 30 sp i kurser som ingår i läroplaner för den utbildning man söker till och som därtill för ansökan till YH‐utbildningar, har allmän behörighet för yrkeshögskolestudier
(se https://www.yrkeshogskolestudier.fi/till-sokanden/ansokan/#behorighet)

Enbart kurser avlagda vid Novia beaktas, vilket betyder att öppna yh‐prestationer i andra högskolor inte räknas in i dessa 30 sp.

Praktik och examensarbete beaktas inte som en del av de 30 sp som krävs. Inte heller tillgodoräknade prestationer beaktas.

Antagning enligt prövning tillämpas, vilket betyder att saknad erforderlig examen kan ersättas av på annat sätt uppvisad lämplighet (t.ex. 60 sp i kurser som avlagts, med en studierätt inom öppna yrkeshögskolan, och som ingår i läroplaner för den utbildning man söker till). Studierna inom öppna yrkeshögskolan skall vara avlagda efter den 1.8.2019.

Ansökan görs via studieinfo.fi under tiden 1.12.2023 - 29.2.2024 kl.15.

Läs mera om separat ansökan här.