Projektet Digiboost Sydösterbotten stöder företagare med digitalisering

24.6.2024
Hållbara samhällen och företag Nyhet
förklarande händer dator

I april fick Yrkeshögskolan Novia grönt ljus för projektet Digiboost Sydösterbotten. Projektet har sparkat i gång med företagsintervjuer för att kartlägga vilka utmaningar och behov det finns med digitalisering bland småföretag i Sydösterbotten.

”Det som vi idag kan konstatera är på tapeten för småföretagarna i Sydösterbotten är digitalisering av ekonomiadministration och digitala marknadsföring. Alla intervjuer är ännu inte utförda, men trenden så här långt pekar på dessa stora teman. En generell nyfikenhet för Artificiell intelligens finns också bland företagarna samt frågor gällande säkerhet och integritet i den digitala världen”, säger Michelle Björkholm, projektledare vid Novia.

Kartläggningen ger en grund för vilken typ av verkstäder som ordnas av projektet. De första verkstäderna ordnas från och med hösten 2024 och fortsätter till projektets slut, våren 2026.

Vad är projektets målsättning?

Digiboost Sydösterbotten syftar till att höja den digitala kompetensen i småföretag, främja regionalt samarbete och ge studerande kontakter till näringslivet. Novias tradenomstuderande kommer att ha möjlighet att samarbeta med företag i projektet för att arbeta med diverse utmaningar inom digitalisering.

Studerande matchas med företag beroende av specialisering eller aktuella kurser och får arbeta hands-on med aktuella utmaningar för företagen.

”Det kan handla om en konkret utmaning inom digital marknadsföring eller inom annat område kopplat till digitalisering och företagande. Projektet ger möjlighet och utrymme för samarbete mellan studerande och företag och det är något som vi från Novia uppskattar", avslutar Björkholm.

Studerande får chansen att bekanta sig med näringslivet och erfarenheter, som de kan ta med sig vidare i arbetslivet. Medan företag, eller småföretag, får möjligheten till externt stöd och hjälp med utmaningar, som de annars inte har resurser till att utveckla själva.

I Digiboost Sydösterbotten samarbetar Yrkeshögskolan Novia tillsammans med Dynamo Närpes och Business Kristinestad. Digiboost Sydösterbotten är medfinansierat av EU:s landsbygdsfond via NTM-centralen och Svenska Kulturfonden är även de projektfinansiär.

Är du nyfiken på Digiboost Sydösterbotten? Kontakta projektledare Michelle Björkholm.

Michelle Björkholm

Projektledare