Nytt projekt ger barnmorskestuderande möjlighet till praktik i södra Afrika

23.2.2024
Välbefinnande i samhället Barnmorska (YH) Nyhet
University Teaching Hospital Lusaka Zambia wikipedia

I oktober åker två barnmorskestuderande vid Novia till Zambia och två till Sydafrika.

Yrkeshögskolan Novia har fått finansiering från Utbildningsstyrelsen för ett så kallat Team Finland Knowledge (TFK projekt) inom barnmorskeutbildning. Projektet förkortas FAME, som står för Finland Africa Midwifery Education. Projektet pågår fram till slutet av 2025. Samarbetspartner är University of Zambia (UNZA) i Zambia och University of Venda (Univen) i Sydafrika.

Syftet med projektet är att underlätta studerandes och lärares globala kunskaper, kompetenser och interkulturella färdigheter genom att lära sig av varandras utbildningar.

Projektet innehåller både online seminarier om mödrars mentala hälsa och högrisk barnafödande och seminarier om att bygga kapacitet vilken bland annat inkluderar läroplansutveckling och vid utbyte studiebesök på de olika universiteten.

Största delen av finansiering ska gå till utbyte av studerande och lärare. Nu har fyra barnmorskestuderande på sitt fjärde år blivit utvalda av 19 sökande att åka på en månads praktik. Två åker till Zambia och kommer att praktisera på universitetsundervisningssjukhuset med kvinnor med komplicerade graviditeter, förlossning och neonatal vård. De andra två kommer att åka till Thohoyandou i nordöstra Sydafrika för att praktisera på distriktsjukhus och regionala sjukhus med förlossningar och nyfödda som behöver vård.

Lärare involverade i projektet är Anita Wikberg, Terese Österberg och Camilla Pitkänen

Foto: University Teaching Hospital i Lusaka, Zambia. Foto MediaWiki

För mer information kontakta
Anita Wikberg

Anita Wikberg

Lektor