Nytt kurspaket för småföretagare

27.3.2023
Fortbildning Nyhet
Arbete vid dator

Vill du öka lönsamheten, minska pappersarbetet och samtidigt göra din verksamhet mer ekologiskt hållbar?

Inom projektet Cirkus – Cirkulär ekonomi och digitalisering – hållbar utveckling för småföretag samarbetar Yrkeshögskolan Novia, Axxell, Yrkesakademin i Österbotten och Optima. Vi erbjuder tillsammans kurspaket med skräddarsydda kortkurser för att möta småföretagens behov. Inom projektet Cirkus vill vi hjälpa småföretag att:

  • Förenkla administrativt arbete
  • Effektivera din energianvändning
  • Skapa hållbara affärsmodeller
  • Förstå cirkulär ekonomi

Arbetslivet behöver utbildningar skräddarsydda ur deras synvinkel och konkreta verktyg att arbeta med. Detta projekt erbjuder ett starkt samarbete mellan arbetslivet och utbildarna för att kunna erbjuda utbildning som svarar direkt på behovet ur företagarnas synvinkel och ökar kompetensen och kunnandet inom cirkulär ekonomi och digitalisering. 

Primära målgruppen är småföretag. All verksamhet inom projektet har en stark anknytning till omställningar; attitydförändringar och insikter till hur cirkulärt-tänkandet gynnar och effektiverar företagsverksamhet, samtidigt som det stöder Finlands målsättningar för en mer hållbar framtid.  

Yrkeshögskolan Novia erbjuder följande kortkurser inom ramen för projektet:

Mera information om alla kurspaket som erbjuds inom projektet finns på sidan cirkus.fi

Kurshelheterna går i två omgångar, våren och hösten 2023 samt våren 2024.

CIRKUS är ett 2,5 årigt projekt som finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning och förverkligas i samarbete mellan utbildningsanstalter och arbetslivet.