Ny styrelse för Yrkeshögskolan Novia/Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi 2024

26.6.2024
Novia Nyhet
Novia skylt löv

Styrelse har valts vid bolagsstämman för Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi den 28 maj 2024.

På bolagsstämman valdes en ny styrelse med följande medlemmar 

  • Mikael Lindfelt (Åbo Akademi)
  • Heidi Backman (Åbo Akademi)
  • Anders Norrback (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
  • Martin Norrgård (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur)
  • Johan Aura (Utbildningsstiftelsen Sydväst)
  • Anders Strandberg (Utbildningsstiftelsen Sydväst)
  • Stefan Wallin (Stiftelsen för Åbo Akademi)


Bolagsstämman fastställde valet av personal- och studeranderepresentant:

  • Camilla Ribacka (personalrepresentant)
  • Lina Olenius (studeranderepresentant)

 

Till ordförande valdes enhälligt Johan Aura.

Som verkställande direktör och rektor fungerar Örjan Andersson.

 

Tilläggsuppgifter

Yrkeshögskolan Novia, rektor/VD Örjan Andersson, tfn 050 527 2286 

Avsändare

Yrkeshögskolan Novia, kommunikationschef Jenny Svartsjö, tfn 050 561 7803