Novias, VAMKs och Österbottens välfärdsområdes undervisningklinik öppnar i Alere

30.5.2024
Vasa Sjukskötare (YH) Nyhet
Alere2

Undervisningskliniken NoVa öppnar i september 2024 i Alere, Vasa.Det är en innovativ, tvåspråkig utbildningsmiljö gemensamt för Yrkeshögskolan Novia, VAMK och Österbottens välfärdsområde.

På kliniken erbjuds stöd och hjälp med låg tröskel till invånare i Österbotten till exempel gällande psykisk hälsa och levnadsvanor. Där kan studerande från olika utbildningar inom hälsa och välfärd samverka och utveckla sina färdigheter i samarbete med välfärdsområdets yrkesverksamma.