Novias projekt lanserar förberedande program för internationella talanger  

23.11.2023
Nyhet Välbefinnande i samhället
forberedande program for internationella talanger

Yrkeshögskolan Novia erbjuder ett kostnadsfritt förberedande program på 15 studiepoäng (sp) för personer med invandrarbakgrund som vill förbereda sig på yrkeshögskolestudier.  Det förberedande programmet är en del av ett projekt.

”Vi vill ge studerande de färdigheter som behövs för studier på tredje stadiet. Vi ska öva på studieteknik, digitala lärmiljöer och hur man bedriver självstudier”, berättar projektledare Malin Nyholm vid Yrkeshögskolan Novia.  

Kursen ordnas främst online med föreläsningar på distans och egna studier via lärplattform. Fysiska träffar kan också ordnas om behov finns. Programmet är deltid och kan kombineras med jobb eller andra former av studier. 

Under kursen gång får studerande kunskap om det finländska utbildningssystemet och vilka möjligheter som finns med fokus på Yrkeshögskolan Novias utbildningsutbud. Kursen går på svenska och studerande får samtidigt öva på svenska och utveckla sitt ordförråd.  

Ansökan till programmet pågår just nu och stängs 10.12.2023. Deltagarna väljs ut via intervjuer. Förkunskaper som krävs är svenskkunskaper på B1.1-nivån, studerande ska alltså förmå att kommunicera, tolka och producera text på svenska. 

Länk till ansökan. Ansök senast 10.12.2023.  

Tidtabell och upplägg 

8.1 - 31.12.2024. Föreläsning på distans eller gruppträff cirka 1 gång per vecka.  

Våren 2024  

▪ 2 sp - Förberedelser inför yrkeshögskolestudier, studieteknik och digiverktyg (Moodle, Microsoft Teams), språkplan och individuell handledning.  

▪ 2 sp - Introduktion till Finlands utbildningssystem, yrken och arbetsmöjligheter i Finland.  

▪ 4 sp - Språk (svenska, intro till finska eller engelska) 

 

 Hösten 2024  

▪ 1 sp - Förberedelser inför yrkeshögskolestudier, ansökan våren 2025, Yrkeshögskolan Novias utbud, uppdatering av språkplan och individuell handledning.  

▪ 1 sp - Språk (svenska, intro till finska / engelska)  

▪ 5 sp min. - Valfri kurs/er från Novia enligt intresse 

 

För mer information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Malin Nyholm, malin.nyholm@novia.fi  


Utbildningen har finansierats av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens (RFF), vilket är det viktigaste instrumentet inom EU:s återhämtningsfacilitet (Next Generation EU). Finansieringen har beviljats av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentret befrämjar utveckling av kompetenser hos befolkning i arbetsför ålder och tillgång till kunnig arbetskraft. Servicecentrets verksamhet styrs av undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet.