Novias infralärare på exkursion till Wärtsilä Sustainable Technology Hub

23.5.2024
Ingenjör (YH) Nyhet
infra opettajat

Totalt 30 lärare från sju olika yrkeshögskolor deltog i en exkursion med temat "infrastruktur som behövs för framtidens energisektor".

Under dagen presenterades bland annat investeringsplaner för (havsbaserad) vindkraft, vätgasteknik finns för över 100 MRD euro. Även om bara en del av dessa planer realiseras krävs stora investeringar med tanke på den infrastruktur som krävs. Gästföreläsare kom från vindkraftsbolag (Axpo), Forsstyrelsen, Vasa stad, Infra Österbotten, Ramboll och Vasa elektriska.

Riksdagsman Joakim Strand sände en videohälsning till deltagarna. 
 
Foto: Tapani Järvenpää.

 

På frågor svarar Novias lektor Tom Lipkin.