Novia och Mirka utvecklar AI-lösning som identifierar felaktiga slipmaskiner vid produktionslinjen

18.5.2022
Forskning Hållbar teknik Master of Engineering, Intelligent Systems Nyhet
Technobotnia, tegelbyggnad fotad nerifrån, klocka och moln i fokus

Yrkeshögskolan Novia och Mirka utvecklar tillsammans ett artificiellt system som på basen av endast ljud skall lära sig att känna igen felaktiga slipmaskiner vid Mirkas produktionslinje. I dagsläget är det montörer i fabriken som granskar maskinerna och utför en kvalitetssäkring. Det krävs erfarenhet och expertkunskap för att identifiera mindre uppenbara fel hos maskinerna. Förhoppningen med projektet är att en AI-lösning kan hjälpa till vid identifieringen och ytterligare minimera antalet felaktiga maskiner som lämnar fabriken.  

Samarbetet fick sin början ur ett EPS-projekt (European project semester) vid Novia, där studerande ställde sig frågan om det är möjligt att använda AI och maskininlärning för att lära sig expertkunskap som nya arbetstagare saknar, eller kunskap som helt enkelt kräver erfarenhet. 

Projektet har fortsatt inom institutet för intelligenta system och masterutbildningen Automation Technology med att samla in data från normala och felaktiga slipmaskiner samt testat diverse AI tekniker för anomalidetektering. Metoden går ut på att testa en stor mängd ”normala” produkter för att lära en AI vad som är normalt, så att den kan detektera när något frångår normen. I detta fall ska AI-lösningen lära sig känna igen felaktiga slipmaskiner utgående från deras ljud under en provkörning. 

”Resultaten så här långt visar att en AI-lösning helt klart kan lära sig hur en normal maskin borde låta, men varje maskin verkar också ha ett eget karaktäristiskt ljud (fingeravtryck). Antalet slipmaskiner begränsar därför vad vi kan göra i Technobothnia och nästa steg blir att börja samla in data från en riktig produktionslinje”, säger Johan Westö projektledare vid Yrkeshögskolan Novia.  

”Samarbetsprojekt med företagen är guld värda för Novia och våra studeranden. Vad gäller det här projektet fick studerandena vara med och lösa ett verkligt problem för ett lokalt företag, vilket gav dem erfarenhet av riktigt projektarbete och praktisk övning inför arbetslivet”, säger Ray Pörn utbildningsledare för Automation Technology vid Yrkeshögskolan Novia. 

För mera information kontakta 

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Johan Westö, tfn 050 473 2310