Novia ny huvudpartner i nätverket A Sustainable Tomorrow

1.3.2023
Novia Nyhet Hållbarhet Nordiskt samarbete
Keynote talare

A Sustainable Tomorrow för samman hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och högskolevärlden.

Den 15 september 2023 arrangeras den tionde upplagan av hållbarhets- och framtidskonferensen. Årets fokusområde är Disruption och deltagarna får lyssna till profiler som Johan Rockström och Fredrik Reinfeldt. Dessutom lanseras ett nytt TV-format med målet att nå 20 000 personer från samhällets alla sektorer via hubbar i hela Norden. Novia är medarrangör och kommer också att vara värd för hubbar runt om i Finland.  

”Vi vill öka kunskapen om vad disruption innebär och hur disruptivt tänkande kan appliceras på olika verksamheter. Målet är att nå 20 000 personer på hubbar i hela Norden för att driva på hållbarhetsomställningen och befästa positionen som Sveriges största digiloga hållbarhetskonferens”, säger Bo Nilsson, grundare av A Sustainable Tomorrow.

Novia bidrar till nätverket med högskolekompetens. Högskolan bedriver utbildning och forskning inom teknik, sjöfart, kultur, företagsekonomi, bioekonomi samt hälsa och välfärd. 

”Hållbart ansvar och demokratifrågor är av största vikt för alla utbildningar idag. När framtidens generationer ser tillbaka på vår tid och ställer sig frågan om utbildningsorganisationer gjorde tillräckligt hoppas vi att svaret kan vara ja. Likt alla andra har vi utmaningar, men utbildning är av avgörande betydelse i det skifte som världen står inför. Medvetenhet och kompetens är en förutsättning för att radikal förändring ska kunna ske på kort tid”, säger Emma Westerlund, utbildningsledare vid Novia.

Årets expertrådgivare Märtha Rehnberg är en av grundarna till den Köpenhamnsbaserade tankesmedjan DareDisrupt. Hon är en visionär entreprenör med omfattande klimatengagemang. På konferensen ger hon en djupare förståelse för årets fokusområde Disruption. Med aktuella exempel adresserar hon frågor som spänner från pandemins påverkan på vår miljö, den tekniska utvecklingen och disruptiv innovation till biotech och cirkulär ekonomi.

Övriga keynote talare är:

  • Johan Rockström är professor i miljövetenskap och chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, världens ledande centrum för klimat- och hållbarhetsforskning. Han förklarar varför Disruption är nödvändigt för att undvika en planetär kollaps.
  • Katrine Marçal, journalist och författare, visar hur bristande jämställdhet påverkar organisationers möjlighet till Disruption och tillväxt, samt hur ett inkluderande arbetsklimat ger ett försprång till framtiden.
  • Fredrik Reinfeldt är en återkommande och mycket uppskattad föreläsare hos A Sustainable Tomorrow. Han ger en global omvärldsanalys kopplad till årets fokusområde Disruption.

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. www.asustainabletomorrow.se  

För mer information, vänligen kontakta

Yrkeshögskolan Novia, Utbildningledare Emma Westerlund, emma.westerlund@novia.fi 

Foto: Fredrik Reinfeldt, foto: A Sustainable Tomorrow. Katrine Marçal, foto: Anna-Lena Ahlström. Märtha Rehnberg, foto: Carsten Lundager. Johan Rockström, foto: M. Axelsson/Azote