Novia med och stöder småbarnspedagogik i Jakobstadsregionen

28.10.2022
Nyhet Socionom (YH)
allegro webb

I höst erbjuder Yrkeshögskolan Novia flexibla socionomstudier i Jakobstad via studier inom Öppna YH.

Novia har gjort avtal för åren 2023-2026 med Jakobstadsregionens kommuner om att hjälpa dem att säkra tillgången på socionomer inom småbarnspedagogiken så som krävs i Lagen om småbarnspedagogik (540/2018). Enligt den skall år 2030 minst två tredjedelar av den personal som räknas in i dimensioneringen och som arbetar med fostran, undervisning och vård ha behörighet som lärare eller socionom inom småbarnspedagogik.

Yrkeshögskolan Novia erbjuder 120 studiepoäng i Jakobstad (flexibelt till socionom), via Novias Öppna YH-verksamhet varefter studerande som avlagt dem via separat antagning antas till examensutbildning och erlägger ytterligare 90 studiepoäng för en socionomexamen. Utbildningen flexibelt till socionom i Jakobstadsregionen inleds idag 28 oktober med  hela 39 studerande.

”Intresset för utbildningen var större än vi förväntade oss, vi hade räknat med 20–25 studerande och valde nu att låta alla intresserade börja”, säger Eva Matintupa, prefekt för institutionen hälsa och välfärd vid Yrkeshögskolan Novia.

 

För mera information kontakta
Yrkeshögskolan Novia, prefekt Eva Matintupa, mobil 050 538 6671