Novia har undertecknat klimatstadskontrakt med Åbo stad

7.5.2024
Novia Hållbarhet Nyhet
Pormestarin ilmastokahvit 3.5.2024

Åbo stad strävar till att bli kolneutral före år 2030. Yrkeshögskolan Novia är en av de samarbetspartners som inom ramen för det arbetet har undertecknat ett klimatstadskontrakt med Åbo. Det innebär också att Novia förbinder sig till att tillsammans med Åbo Akademi upprätta ett finlandssvenskt nätverk inom programmet Klimatstad Åbo.

Klimatstadskontraktet är en del av Europeiska unionens mission ”100 kolneutrala och intelligenta städer fram till 2030” där 100 europeiska städer, bland andra Åbo, stöds för att uppnå kolneutralitet före år 2029. Yrkeshögskolan Novia har i sin strategi Hållbar genomslagskraft, ­- Sustainable Impact lyft hållbarhetsfrågorna överst och samarbeten likt dessa stöder det arbetet.

Klimatstadskontraktet samlar i nuläget 22 parter, bland annat Åboregionens högskolor, storföretag såsom Bayer Turku och Meyer Turku samt andra samarbetspartner såsom Egentliga Finlands välfärdsområde Varha och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet.

Den 3 maj deltog Novias prorektor Eva Sandberg-Kilpi i borgmästarnes klimatkaffe tillsammans med andra partners inom klimatstadssamarbetet i Åbo.

“Det var en inspirerande tillställning och detta samarbete kommer att ge upphov till intressanta projekt och gemensamma satsningar” säger prorektor Sandberg-Kilpi.

Länk till Åbo stads pressmeddelande

 

Vid frågor kontakta

Yrkeshögskolan Novia, prorektor Eva Sandberg-Kilpi, tfn 044 449 8251

Yrkeshögskolan Novia, utbildnings- och hållbarhetsdesigner, Emma Westerlund, tfn 050 323 8997